หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

นักวิชาการคณิตศาสตร์

Academician/Scholar
ด่วนมาก!
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก
กทม. (พระนคร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย
- จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
- ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตให้กับผู้เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการสอนการจัดทำแผนการสอน ในระดับประถม / มัธยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากเป็นนิสิต - นักศึกษาจบใหม่ต้องสามารถทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอนได้
- มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
- มีความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
- มีความรู้ในเรื่อง Content


สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 เงินเดือน: 15,000ขึ้นไป  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (พระนคร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
สาขา : การปฐมวัย
คณะ : คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
สาขา : การมัธยมศึกษา
คณะ : คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
สาขา : การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณะ : คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
สาขา : การประถมศึกษา
คณะ : คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
สวัสดิการ
- โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น เบิกเงินเดือนล่วงหน้า
- ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง)
- ทุนการศึกษา และทุนเรียนดี สำหรับบุตรพนักงาน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้า
- ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ


เกี่ยวกับบริษัท
เราเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนครบวงจรชั้นนำของประเทศ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาผ่านนวัตกรรม เพื่อการศึกษาที่ครบวงจร เพื่อพลิกโฉมการศึกษา และยกระดับคุณภาพเด็กไทย โดยเราดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปี ปัจจุบันเรามีบริษัทในเครือ คือ 
- บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด  
- บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด
- บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด
- บริษัท อักษร โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด
เรามีนักวิชาการ ที่พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกว่า 200 คน และพนักงานขายกว่า 120 คนครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ มีโรงพิมพ์ คลังสินค้าและระบบการจัดส่งทั่วประเทศและเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษากว่า 100,000 รายทั่วประเทศ 
เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติ เติบโตและก้าวไปข้างหน้าเคียงคู่กับบริษัทฯ
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2622-2999
โทรสาร : 0-2622-1191
โฮมเพจ : http://www.aksorn.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด