หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

นักวิชาการด้านสังคม

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (สะพานสูง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานศึกษาโครงการต่างๆ งานสังคมสิ่งแวดล้อมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบปะประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
3. จัดทำแบบสอบถาม/วิเคราะห์แบบสอบถาม และสรุปวิเคราะห์เหตุผล
4. จัดการประชุมสัมมนา
5. เขียนรายงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ พัฒนาชุมชน สื่อสารมวลชน
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office,Word,SPSS ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
4. สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และองค์กรอื่นๆ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้น
6. มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน/รีบเร่งได้
7. หากมีประสบการณ์ในงานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (สะพานสูง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : สังคมศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะ : สังคมศาสตร์
สาขา : พัฒนาชุมชนเมือง
คณะ : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สาขา : สื่อสารมวลชน
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : การสื่อสารมวลชน
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
คณะ : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขา : พัฒนาชุมชน
สวัสดิการ
ประกันสังคม, ประกันชีวิต AIA (เฉพาะบางตำแหน่ง), โบนัส, ปรับเงินประจำปี, เบี้ยเลี้ยง (เฉพาะบางตำแหน่ง), ตรวจสุขภาพประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (TET) เป็นบริษัทที่ปรึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน ดำเนินธุรกิจด้านบริการตรวจวัด ทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ให้บริการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ รวมทั้งการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในธุรกิจภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐโดยดำเนินการสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพรนิพา ยาวิเลิง
ที่อยู่ : No. 1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Saphan Sung, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
โทรสาร : 0-2373-7997
โฮมเพจ : http://www.tet1995.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด