หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักวิทยาศาสตร์

บริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด/บริษัท อาร์เคมีก้า แลบ จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค , อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า , เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ให้บริการลูกค้าหลังการขาย อาทิ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ , การ Calibrate เครื่องมือ
- ฝึกอบรมให้กับลูกค้าในการใช้เครื่องมือและซอฟแวร์
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย
- อายุ ไม่จำกัด
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี 
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีความรู้ทางด้านเครื่องมือวิเคราะห์ IC , HPLC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
- มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทผู้นำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิด ION Chromatography (IC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Mass Spectroscopy (MS), Accelerated Solvent Extractor (ASE) และอื่นๆ ของ Dionex orporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการรับพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : นาย พชร วุฒิจริยากุล
ที่อยู่ : 39 ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 027148399
โทรสาร : 027148393
โฮมเพจ : http://applyjob@archemica.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด/บริษัท อาร์เคมีก้า แลบ จำกัด