หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ต้นทุนโลจิสติกส์

Cost Solution Logistic (Asst. Department Manager)
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.จัดทำแผนงานย่อยของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของแผนก

2.ติดตาม ควบคุม การปฎิบัติงานประจำวันของทีมให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

3.รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงานประจำวัน/สัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

4.ตัดสินใจภายใต้อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ

5.ดูแล รับผิดชอบในการออกแบบให้บริการต่างๆ รวมถึงการนำเสนองานบริการให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้ต้นทุนที่แข่งขันได้

คุณสมบัติ
 1. ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจสาขา Logistics สาขาอุตสาหการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์การทำงานในงานโลจิสติกส์อย่างน้อย 7 ปี มีประสบการณ์ด้านวเคราะห์พัฒนาธุรกิจจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ประสบการณ์ในระดับผู้จัดการแผนก อย่างน้อย 3 ปี
 4. ความรู้พื้นฐานด้าน Logistics และ Supply Chain
 5. ทักษะการออกแบบต้นทุนโลจิสติกสร์ที่แข่งขันได้
 6. ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและการเงินการบัญชี
 7. ทักษะด้านการนำเสนอ
 8. ทักษะด้านการวางแผนโครงการ
 9. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์เช่น โปรแกรม Ms Office
 10. ทักษะในการประสานงาน และมนุษย์สัมพันธ์อันดี
 11. มีความรับผิดชอบสูง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 6 - 10 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : โลจิสติกส์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Eternity Grand Logistics . We are logistic company, we serve Inland Transportation, Warehousing -Inventory Control, Customs Clearance, Sea & Air Freight Forwarder. 
ที่อยู่ : 11/8-11/9 Moo 9, Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540
โทรศัพท์ : 0-2337-2087
โทรสาร : 0-2750-9776
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด