หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักศึกษาฝึกงานด้านเครื่องกล

Engineer Trainee
บริษัท อินสเปคชั่น จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถประกอบชิ้นส่วนงานเครื่องกลได้
 • หากสามารถใช้อุปกรณ์ได้แก่สว่าน หรือเครื่องมิลลิ่ง เครื่อง CNC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความตรงต่อเวลาในหน้าที่
 • มีความคิดริเร่มสร้างสรรค์
 • มีทดสอบสัมภาษณ์งานก่อนเข้ารับ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องและอยู่ระหว่างกำลังศึกษา
 • มีความคิดสรา้งสรรค์ บุกคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • ตรงต่อเวลาในหน้าที่

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : ฝึกงาน
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ลาบวช
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ดําเนินธุรกิจเกียวกับระบบ Machine Vision, Embedded System, Artificial Intelligence, Machine Learning รวมถึงการดําเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ ติดตั้ง  และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ดิจตอล และ AIoT  
ที่อยู่ : 252 Rattanathibet Road, Bang Kraso, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000
โทรศัพท์ : 0-2950-0078
โทรสาร : 0-2950-0078
โฮมเพจ : http://www.inspektion.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อินสเปคชั่น จำกัด