หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/11/2561
งาน หางาน สมัครงาน
นักโภชนาการ
Nutritionist
ด่วนมาก!!!
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการภายในโรงพยาบาล
  • ดูแลควบคุมการประกอบอาหารเฉพาะโรค ให้ตรงตามมาตรฐาน
  • สั่งอาหาร จัดเตรียม และตรวจสอบอาหารก่อนไปยังห้องผู้ป่วย
  • ทำรายงานกิจกรรม TQM&CQI ของทางโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขา คหกรรม อาหารและโภชนาการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์0-5 ปี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
  • มีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยเป็นอย่างดี

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 10 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คหกรรม
สาขา : อาหารและโภชนาการ
คณะ : การทำอาหาร
สาขา : โภชนาการและการประกอบอาหาร
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ ซีพีเอฟ” เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร กำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก มองหาโอกาสและความท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเราเพื่อมุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก"
  
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
Company statement

Mission


CPF operates vertically integrated agro-industrial and food businesses, with its objectives to offer products of high quality in terms of nutritional value, taste, safety and traceability. CPF strives to operate businesses that are in strategic locations, focus on modern production process, conform with international standards, efficiently use natural resources, and operate in an environmental friendly manner, in order to compete in the front line of the food industry. CPF takes into account the interests of all stakeholders to ensure sustainable growth, while being able to continuously generate appropriate return to shareholders.Vision


As we determine to fulfill the vision of becoming the "Kitchen of the World", we significantly place importance on research and development to improve production efficiency at every step of operations as well as develop products to meet our customers and consumer's satisfaction. We are additionally committed to operating business with environment friendliness and contribute back to society at large.

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
Address :
1 C.P. Tower 2, 18th Floor, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone :
0-2641-0400
Fax :
0-2641-0100
Contact Person :
Recruitment & Selection Center
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Pawena Phasang
ที่อยู่ : 1 C.P. Tower 2, 18th Floor, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 095-3655404
โทรสาร : 0-2641-0400
โฮมเพจ : http://www.cpfworldwide.com