หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นิติกร

Legal Officer
บริษัท รีบูท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ดูแลประสานงานด้านกฎหมายของบริษัทฯ เช่น ร่างสัญญาภายในและภายนอก,ข้อตกลง,นิติกรรมต่างๆ เอกสารทางธุรกิจ และจัดทำเอกสารด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

2.ติดต่อหน่วยราชการต่างๆ เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายในนามตัวแทนบริษัทฯ

3.ศึกษา/ร่าง/ตรวจ/งานนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ และศึกษาสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจประเภทเดียวกัน

4.ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา ทางด้านกฎหมายเพื่อให้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของบริษัทฯ


คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทั่วไป อย่างน้อย 2 ปี

2. มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายธุรกิจและตรวจสอบ ร่างเอกสารสัญญาทางธุรกิจ กฎหมายทางด้านลิขสิทธิ์ต่างๆ

3. มีความรู้ด้านกฎหมายการเงินระหว่างประเทศ

4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
สถาบัน GOTA หรือ Go Trade Academy เป็นสถาบันการสอน การเทรด และให้ความรู้ เทคนิควิธิการ ด้านการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ชั้นนำของประเทศ โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ทางด้านการลงทุน ตลอดจนเป็นคลับที่พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการลงทุนของนักลงทุนชั้นนำ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า สร้างความรู้ ยกระดับการลงทุน เป็นหนึ่งในสถาบันการสอนที่ได้มาตรฐานระดับสากล

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) เลขที่ 33/4 ชั้น 23 ห้องเลขที่ TNB01 และ TNB02 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0628099998
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท รีบูท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด