หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

นิติกร (ประจำ 3BB จ.นนทบุรี) (สัญญาจ้างรายปี)

Legal Officer
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลงานด้านกฎหมายให้กับ 3BB ในเขตพื้นที่สำนักงานที่รับผิดชอบ (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี)
  • จัดทำนิติกรรมสัญญา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ
   • ดำเนินการด้านกฎหมาย ร่างสัญญา แก้ไข และตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อให้นิติกรรมสัญญานั้นมีรายละเอียดที่ครบถ้วนถูกต้อง
   • ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของบริษัทฯ
   • เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามที่บริษัทฯ มอบหมาย จัดการข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า รวมถึงทำหน้าที่เป็นทนายความในการดำเนินคดีทั้งคดีแพ่ง และอาญา จัดทำคำฟ้อง คำให้การ และการสืบพยาน เกี่ยวกับคดีของบริษัท
   • ติดต่อหน่วยงานภายนอกและภายใน ทั้งราชการและเอกชน เพื่อดำเนินการแทนบริษัทฯ ในทางกฎหมาย
   • จัดทารายงานการติดตามความคืบหน้า พร้อมสรุปปัญหาทางกฎหมาย และแนวทางแก้ไข
   คุณสมบัติ
   • เพศชาย - หญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี
   • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
   • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย อย่างน้อย 2 ปี
   • มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายธุรกิจ
   • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
   • มีใบอนุญาตว่าความและตั๋วทนาย
   • เป็นพนักงานสัญญาจ้างรายปี (มีสวัสดิการ พิจารณาโบนัส ปรับเงินเดือน)

   สถานที่ปฎิบัติงาน  : สำนักงาน 3BB อาคารจัสมินฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

    

   คุณสมบัติพื้นฐาน
   ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
   จำนวน : 1 อัตรา
   เพศ : ชาย/หญิง
   เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
   ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
   สถานที่ : นนทบุรี
   การศึกษา : ปริญญาตรี
   สวัสดิการ
   • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
   • Life insurance (ประกันชีวิต)
   • ค่าทำงานล่วงเวลา
   • ค่ารักษาพยาบาล
   • ตรวจสุขภาพประจำปี
   • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
   • ประกันสังคม
   • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
   • ลาบวช
   • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
   • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
   • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
   • เบิกค่ารักษาพยาบาล OPD
   • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
   เกี่ยวกับบริษัท
   บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนผ่านบริษัทในเครือ (Investment as a Holding Company) แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศในระบบต่างๆ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

   บริษัทในเครือจัสมินประกอบด้วยบริษัทดังนี้

   1. Jasmine International PCL
   2. Triple T Broadband PCL
   3. In Cloud Co., Ltd
   4. JasTel Network Co., Ltd
   5. Jasmine Internet Co., Ltd
   6. Acumen Co., Ltd
   7. Jasmine Telecom Systems PCL
   8. Cloud Computing Solutions Co., Ltd
   9. Premium Asset Co., Ltd

   เราเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ด้านโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ ที่จัสมินเรามุ่งหวังที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่ดี เราตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อที่จะรองรับการเติบโตและการขยายตัวของเราในการให้บริการ เราขอเชิญชวนบุคคลที่มองหาความสำเร็จและความท้าทายในอาชีพ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีมและความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ร่วมงานกับเราในตำแหน่งดังต่อไปนี้    
   ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
   ที่อยู่ : 200, 29th-30th Fl.,Jasmine International Building, Changwattana Road, Pakkred Nonthaburi 11120
   โทรศัพท์ : 0-2100-3064, 0-2100-3062
   โทรสาร : 0-2100-3150
   โฮมเพจ : http://www.jasmine.com
   แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)