หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นิติกร (สังกัดบริษัท เกียร์เฮด จำกัด ปฏิบัติงานที่ อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ)

Legal Officer
ด่วนมาก!
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บันเทิง/สื่อ , โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด (อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา ตีความร่างสัญญา

2. ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญบริษัท

3. จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฟ้องร้อง ต่อสู้คดี

4. ดำเนินการจัดเก็บสัญญา เอกสารสำคัญของบริษัท

5. ดำเนินการค้นคว้า ศึกษาข้อกฎหมาย และคำพิพากษาศาลฎีกา รวมทั้งการให้ความเห็นในทางกฎหมาย

6. ดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย การต่อใบอนุญาตต่าง ๆ


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ 
    - เพศชาย หรือหญิง
    - อายุตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป 
    - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ดีดได้ดี
    - กรณีมีประสบการณ์จัดทำนิติกรรมสัญญา จดทะเบียนหรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน, สรรพากร มีความรู้ด้านบริษัทจำกัด บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กระเช้าเยี่ยม/กระเช้าของขวัญบุตรคนแรก
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้มีบุคลากรที่มีใจรักหนังรักอาชีพการทำหนัง เสริมสร้าง ปลูกฝังการรักศิลปะในคนทำหนัง
We are a rental company with wide range of equipment servicing filming industry both VDO and films. We are looking for an active individual with good interpersonal skills and demonstrate leadership attributes to collaborate with clients and staff.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : น้ำผึ้ง เนียมถนอม
ที่อยู่ : 999 ม.2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 02-0393999
โทรสาร : 02-0918259
โฮมเพจ : http://www.matchinggroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)