หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นิติกร

นิติกร
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือปัญหาด้านกฎหมาย และเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้านกฎหมาย
-วิเคราะห์ ตรวจ ร่าง แก้ไขสัญญาหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาที่บริษัททำกับบุคคลภายนอก
-ชี้แจงข้อร้องเรียนต่อ คปภ. และส่วนราชการอื่นหรือบุคคลภายนอก
-ติดต่อและรวบรวม ประสานงานเอกสารด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก 
-หาข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท
คุณสมบัติ
-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
-มีประสบการณ์ทางด้านชี้แจง ร้องเรียน ประมาณ 1-2 ปี
-มีทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า
-มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้ดี
-สามารถใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2492 โดยให้บริการด้านธุรกิจประกันชีวิตครบทุกประเภท เราได้พัฒนาระบบการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการอยู่เสมอ ปัจจุบัน มีสาขาให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ขณะนี้บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานโดยเปิดรับสมัครงานใน ตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ส่วนงานสรรหาและว่าจ้าง ชั้น 28
ที่อยู่ : 170/74-83 Ocean Tower1 Building, Ratchadaphisek Road, Khlong Toey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-2300 ต่อ 1645,1646
โทรสาร : 0-2204-0099
โฮมเพจ : http://www.ocean.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)