หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

บรรณารักษ์

Librarian
โรงเรียนเพลินพัฒนา
การศึกษา
กทม. (ทวีวัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บริหารจัดการห้องสมุด
- งานบริการสารสนเทศ
- จัดการทรัพยากรสารสนเทศ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและบูรณาการการใช้ห้องสมุด
- หน้าที่อื่่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานห้องสมุดโรงเรียนหรือองค์กร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์หรือสร้างกิจกรรมในห้องสมุด
-  มีความยืดหยุ่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-  มีทักษะด้านการจัดการ เป็นผู้ติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์โลก
-  มีทักษะการใช้ IT ได้ระดับดี
- มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีใจรักการอ่าน มีความละเอียด รอบคอบ ใจเย็น ขยัน ซื่อสัตย์

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ทวีวัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สวัสดิการ
 • กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • อาหารกลางวัน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

โรงเรียน เพลินพัฒนา เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นสร้างผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกันเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนและสังคม เป็นโรงเรียนแนวใหม่ย่านพุทธมณฑลสาย 2 ที่เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการรับสมัครครูไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทุ่มเท เพื่อสร้างเด็กไทยสายพันธุ์ใหม่ให้สนุกกับการเรียนรู้ และมีศักยภาพรอบด้าน

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณดาวรรณ สดสร้อย
ที่อยู่ : ส่วนบุคคล โรงเรียน เพลินพัฒนา 33/39-40 ม.17 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2885-2670-5 ต่อ 510-511 หรือ 087-818-2576 (จ.-ศ. เวลาราชการ)
โทรสาร : 0-2885-2670-5 ต่อ 502,525
โฮมเพจ : http://www.plearnpattana.com