หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

บริหารการตลาดธุรกิจผู้ประกอบการรถยนต์ (AVP Level)

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์หลักของตำแหน่งงาน (Objective)

- การขยายงานประกันภัยรถยนต์ และ ประกันชีวิต ผ่านช่องทางสถาบันสินเชื่อรถยนต์ และ ผู้แทนจำหน่าย

รถยนต์ทั่วประเทศเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของสายงานโดยจะสามารถแบ่งช่องทางขายได้หลักๆเป็น 2 ช่องทางดังนี้

1. ช่องทางสถาบันสินเชื่อรถยนต์ (ไฟแนนซ์)

2. ช่องทางผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั้ง กทม. และ ต่างจังหวัด
ภาระหน้าที่หลัก (Role & Responsibility)

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้ง Life และ Non life เพื่อขยายช่องทางการทำธุรกิจโดยผ่านช่องทางสถาบันการเงิน และ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั้งเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด (ช่องทางสาขา)

• นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันในสภาวะตลาด โดยมุ่งเน้นถึงช่องทางและ พื้นที่ที่จะสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน และ ต่อเนื่อง

• สรรหาช่องทาง และ โอกาสในการขยายงานในช่องทางดีลเลอร์ ไฟแนนซ์ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเบี้ยประกัน และ ชื่อเสียงของบริษัทฯไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

• กำหนดกลยุทธ์ และ การจัดทำแคมเปญต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย สำหรับลูกค้าที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และ ความร่วมมือทางธุรกิจต่อกันในอนาคต

• พัฒนาบุคลากรในฝ่าย และ ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง คู่ค้าของทางบริษัทฯ โดยการให้ความรู้ และ ความเข้าใจในการทำธุรกิจในช่องทางดีลเลอร์ไฟแนนซ์ และ ขั้นตอนการปฏิบัติในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการทำธุรกิจร่วมกันอย่างราบรื่น และ มีประสิทธิภาพ ทั้งในบริษัท และ กับคู่ค้าของบริษัทฯ

• พัฒนาขั้นตอนภายในของบริษัทฯ เพื่อที่คู่ค้าจะสามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย และ มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับคู่ค้าเพื่อสร้างผลประโยชน์ ให้กับคู่ค้า

• สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของฝ่าย รวมถึงบริษัทฯ ต่อลูกค้าในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการพัฒนาระบบ IT อย่างต่อเนื่อง และเรื่องการให้บริการหลังการขายอันเป็นเลิศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และ เป็นการขยายงานกับคู่ค้าต่อไป
ลักษณะงาน

• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขยายตลาดให้ได้ตามเป้าหมายบริษัท

• ติดตาม, วิเคราะห์ตลาด Dealer & Finance อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการกำหนด Campaign/ กิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• วางแผนพัฒนาทีมงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทีมงาน

• ขยายตลาดในพื้นที่กทม. ในช่องทาง Dealer & Finance เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

• ดำเนินงานตามแผนงาน/กลยุทธ์ที่ทาง Dealer & Finance กำหนดไว้

• ติดตาม/ประเมินผลเพื่อเสนอแนะแนวทางใหม่ในหารขยายตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ติดต่อทางการกับทาง Dealer & Finance อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Southeast Group is one of business network of Thai Charoen Commercial Group (TCC Group) which was established over 30 years ago. Presently, TCC Group owns several brands and other well know businesses for example, Sangsom, Chang Beer, Oishi Group, Imperial Hotel Chains, Plaza Atthenee, QSNCC, Berli Jucker and Empire Tower, the biggest office building in Thailand and etc. With strong business network of TCC Group, we are able to ensure that Southeast Group has sufficient financial capacity to provide insurance services for all Thai families at present and in the future. We are conducting insurance and finance business for over 66 years and is part of TTC Group, which include : The Southeast Life Insurance Co., Ltd. , The Southeast Insurance Co., Ltd. , Southeast Capital Co., Ltd.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346
โทรสาร : 0-2631-2588
โฮมเพจ : http://www.seic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)