หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Company Secretary (Legal)-Base Phuket

Company Secretary (Legal)-Base Phuket
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ

2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมาย, การทำสัญญา, ตรวจสอบสัญญาสำคัญต่างๆ ของบริษัท

3. สนับสนุนงานของเลขานุการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านเลขานุการบริษัท/ที่ปรึกษากฎหมาย  อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 

- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

- มีความแม่นยำ ละเอียดรอบคอบ ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน

- มีความเชี่ยวชาญด้านงานคดีความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ประจำสำนักงานภูเก็ต 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 7 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : นิติศาสตร์
สวัสดิการ
• Able to work independently as well as in a team.
• Good Knowledge of the Thailand Labor Law.
• Good computer skills ; MS Excel , MS Word , Power Point and Experience in compiling HR report
• Bonus
• Provident fund
• Mobile
• Lots of fun!
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ดำเนินกิจการผลิตยางพาราเพื่อส่งออก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังขยายงาน โดยมีความประสงค์จะรับพนักงานประจำที่สำนักงานภูเก็ต และโรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร 
และอุดรธานี ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคคล
ที่อยู่ : 20/5 Gomarapat Road, Talad Yai, Muang, Phuket 83000
โทรศัพท์ : 061-1720514
โทรสาร : 076-210-031 ต่อ 777
โฮมเพจ : http://www.vonbundit.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด