หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการการตลาด (1 อัตรา)

Marketing Manager
ด่วนมาก!
บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
กทม. (บางนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• การวางแผนกลยุทธ์ ทิศทางการทำงานทั้งการตลาด การประชาสัมพันธ์

• โฆษณา PR พัฒนางานใหม่ ๆ ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย

• ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางตรง – ทางอ้อม และพฤติกรรมผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง

• การวางแผนและการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมและโปรโมชัน

• วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลการขาย แคมเปญ และแนวโน้มการทำตลาด

คุณสมบัติ

    • ชาย / หญิง อายุ 28 - 35 ปี

    

    • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  -โท   สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    • มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา ต่อรองที่ดี ,บุคลิกภาพดี , มีมนุษย์สัมพันธ์

    • มีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

    • มีความรับผิดชอบสูง ประสานงานทางด้านการตลาด ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร

    • สามารถสื่อสารฟัง พูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

    • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานได้

    • มีประสบการณ์การทำงานการตลาดอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

    • สามารถวิเคราะห์แนวทางการตลาดได้อย่างเป็นระบบ

    • มีแนวคิดในการวางแผน และสามารถทำวิจัยการตลาดได้ดี

    • ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายแก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

       สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

หมายเหตุ:  ขอให้แนบผลงานการออกแบบ งานประกอบการสมัคร

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (บางนา)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
 • Incentive
 • กองทุนงินทดแทนงาน
 • การฝึกอบรมพัฒนา
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • รถประจำตำแหน่ง
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • เงินรางวัล
 • เงินเดือน
 • เบี้ยขยัน
 • เลี้ยงประจำปี
 • โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บีเคเค กรุ๊ป  จำกัด  ผู้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ มานานกว่า 27 ปี สินค้าที่กลุ่มเบนซ์ บีเคเค เป็น Dearer จำหน่ายอยู่ได้แก่ Jeep Chrysler Nissan, MG,Ford, Mazda, Mercedes Benz Truck & Bus, Daimler Fuso Truck & Bus และ ฯลฯ
เพื่อการรองรับการขยายธุรกิจและเตรียมพบกับโชว์รูมใหม่ ศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมสีที่ใหญ่ที่สุดใน Asia ของ Benz BKK Group  บนถนนบางนา-ตราด กม 4.1 (ขาออก) ต้องการผู้ร่วมงานทีมีความสามารถเพื่อร่วมพัฒนาและก้าวหน้าสู่ความสำเร็จร่วมไปกับบริษัทมีความประสงค์ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ทีมีความสนใจที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณลดาวัลย์ หนูชูด
ที่อยู่ : 3888 Sukhumvit Rd., Bangna South, Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 0-2745-2222 ต่อ 308,312,085-123-4958
โทรสาร : 0-2361-1292
โฮมเพจ : http://www.benzbkkgroup.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด