หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการขายออนไลน์ บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด

บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

-ทำงานร่วมกับกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์สารคดี สำนักพิมพ์เมืองโบราณ นิตยสารสารคดี และนิตยสารเมืองโบราณ ในการวางแผน จัดทำงบประมาณ ควบคุม และดำเนินการ ในการจำหน่ายหนังสือ/นิตยสาร การสมัครสมาชิกนิตยสาร และการต่ออายุสมาชิกนิตยสาร ผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

-วางแผน จัดทำงบประมาณ ควบคุม และดำเนินการ ในการจัดกิจกรรม/แคมเปญส่งเสริมการขายหนังสือ/นิตยสาร การสมัครสมาชิกนิตยสาร และการต่ออายุสมาชิกนิตยสาร ผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายหนังสือ/นิตยสาร และยอดสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น

-อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

-เพศ ชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่าน หรือได้รับยกเว้นทางทหาร)

-อายุ 27-35 ปี

-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน เป็นต้น

-มีประสบการณ์ในการขายของออนไลน์ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

-รักงานขาย

-เข้าใจสื่อออนไลน์

-มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง

-มีความคิดสร้างสรรค์และมีความกระตือรือร้น

-มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน


- สถานที่ปฎิบัติงาน บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด 

(เงินเดือน 25,000-35,000 บาท และได้ค่า incentive ตามยอดขาย)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามผลประกอบการ)
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ในปี พ.ศ. 2517 สำนักพิมพ์เมืองโบราณก่อตั้งขึ้นโดยมีนโยบายเพื่อผลิตวารสาร เมืองโบราณ ซึ่งเป็นวารสาร วิชาการราย 3  เดือน ที่มีเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ต่อมาเริ่มจัดทำหนังสือวิชาการและพ็อกเกตบุ๊กในแนวเดียวกัน และขยายงานเป็นสำนักพิมพ์เล็กๆ อีกหลายสำนักพิมพ์คือ สำนักพิมพ์ปลาตะเพียน สำนักพิมพ์มหานาค  สำนักพิมพ์สีดา  เพื่อผลิตหนังสือแนวอื่น ๆ 
ปี พ.ศ. 2526-2527 ประเทศไทยเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ฝ่ายบริหารจึงได้วิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว  จึงมีข้อสรุปเพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ  2  แนวทางคือ 
1.  แนวทางชะลอการลงทุน  และวางแผนเร่งส่งเสริมการขายเพื่อระบายหนังสือในสต็อกซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากออกไปให้ได้มากที่สุด
2.  สร้างนิตยสารใหม่เพื่อเป็นวงจรใหม่ของสำนักพิมพ์ โดยจะต้องเป็นนิตยสารที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างแท้จริง คือเป็นนิตยสารที่มีเนื้อหากว้าง มีผู้อ่านจำนวนมาก มีรายได้จากการขายโฆษณาในแต่ละฉบับ ซึ่งครอบคลุมค่าพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (วารสาร เมืองโบราณ เป็นวารสารที่มีเนื้อหาเฉพาะทางมีผู้อ่านในวงจำกัด จึงหาโฆษณาได้น้อย)
จากแนวทางที่ 2 จึงเป็นที่มาของนิตยสาร สารคดี โดยมีการดำเนินงานและทีมงานแยกต่างหากเป็นอิสระ เมื่อแรกวางจำหน่าย นิตยสาร สารคดี ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในฐานะนิตยสารที่นำเสนอเรื่องแนวสารคดีโดยเฉพาะ ให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพและการออกแบบรูปเล่มเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากนิตยสารฉบับอื่นๆ ในช่วงเวลานั้น 
วิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ขององค์กร 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพต่อสังคมไทย
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร 
บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการด้านสิ่งพิมพ์ เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ ทั้งการจัดทำเนื้อหา การถ่ายภาพ และการออกแบบรูปเล่ม  ผลงานการผลิตสิ่งพิมพ์ในเครือได้แก่ นิตยสาร สารคดี  สำนักพิมพ์สารคดี  วารสารเมืองโบราณ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
นอกจากนี้บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด ยังรับออกแบบและจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ปฏิทิน รายงานประจำปีของบริษัทห้างร้านต่างๆ โดยมีลูกค้าที่สำคัญ เช่น กรมป่าไม้ สำนักนายกรัฐมนตรี บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด  บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฯลฯ  ภายใต้การควบคุมการผลิตโดยผู้ชำนาญด้านการพิมพ์ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปี 
ที่อยู่ : 121/28,65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น6 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0-2129-8888 ext.7366,0-2129-7366
โฮมเพจ : http://viriyahbusiness.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด