หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการคลังสินค้า (Toeic 500) (ประจำประเทศปาปัวนิวกินี)

Warehouse Manager
ด่วนมาก!
บริษัท วรรณภพ จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพและปริมณฑล, ปาปัวนิวกินี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลงานด้านคลังสินค้าทั้งระบบ
 • รับผิดชอบการวางแผนและควบคุม ดูแล การรับ การจ่าย และการจัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตและการจัดส่งสินค้า
 • บริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บ บริหารบุคลากร บริหารการทำงานในแผนกคลังสินค้า
 • ออกไปติดต่อกับหน่วยงาน ท่าเรือกรณีตู้สินค้ามีปัญหา เพื่อประสานการรับสินค้าจากท่าเรือมาจัดเก็บในคลังสินค้า
 • จัดตารางการเดินรถ ขนส่งสินค้า การติดตามสินค้าว่าส่งถึงลุกค้าครบหรือไม่
 • บริหารจัดการบุคลากรในแผนกคลังสินค้า
 • จัดทำ Report ต่างๆสรุปส่งผู้บริหาร
 • ประชุมประจำเดือน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • บริษัทพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบภาาษอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือเฉพาะผู้สมัครที่คิดว่าภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี  (ฟัง พูด  อ่านเ เขียน)
 • เป็นคนขยัน  อดทน  สู้งาน และมีความซื่อสัตย์
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีภาวะในการเป็นผู้นำสูง กล้าตัดสินใจ เป็นคนมีเหตุผล คิดในเชิงบวก
 • หากเคยทำงานด้าน Import / Logistic หรือเคยติดต่อประสานงานกับท่าเรือเพื่อนำสินค้าออกมาจากท่าเรือจะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี เช่น Word / Excel / Power Point / Internet ได้ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศปาปัวนิวกินีได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล, ปาปัวนิวกินี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
คณะ : โลจิสติกส์
สวัสดิการ
สวัสดิการของพนักงานที่ทำงานสาขาต่างประเทศ

1. การประกันชีวิตเสียชีวิตในทุกกรณี วงเงิน 50,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต)
2. ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร วงเงิน 50,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต)
3. ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก (ตามเงื่อนไขของบริษัท และตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย)
4. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต)
5. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ. ประเทศปาปัวนิวกินี ให้แก่พนักงาน
6. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินกองทุนประกันสังคม ณ ประเทศปาปัวนิวกินีให้แก่พนักงาน (NASFUND 10%)
7. ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
8. วันพักร้อน 30 วัน
9. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการทำ Work Permit และการขอใบรับรองจากหน่วยงานราชการทุกแห่ง มูลค่าประมาณ 200,000 บาท
10. บริการโอนเงินเข้าบัญชีตามความต้องการของพนักงานไม่เกิน 4 บัญชี (พนักงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอน)
11. บริษัทเตรียมที่พักอาศัย, ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทมีระบบกล้อง CCTV
12. แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก, ซักรีดเสื้อผ้า และพนักงานขับรถ (กรณีที่พนักงานมีใบขับขี่ของประเทศปาปัวนิวกินี สามารถทำการขอยืมรถใช้งานได้ ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท)
13. ที่พัก ในห้องพักประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ , แอร์, เครื่องทำน้ำอุ่น, TV, ตู้เย็น ,เครื่องเล่น DVD , Internet,โทรศัพท์, Cable TV, ไมโครเวฟ
14. มีสิ่งบันเทิงและนันทนาการ เช่น
o สิทธิการยืมนิตยสาร, หนังสือวิชาการ, หนังสือทั่วไป, การ์ตูน, DVD ภาพยนต์ และ ละคร มีการอัพเดตและส่งทุกๆ เดือน
o เกมส์ : Wii-Nintendo, PS2
o กีฬา : บาสเกตบอล, ปิงปอง, Gym, เซาว์น่า, กระสอบทราย นวม การ์ด, ตระกร้อ
15. อาหารและ ของหวาน 3 มื้อ (ไทย,จีน,ยุโรป)
16. บริษัทจัดเตรียม Notebook ให้ 1 เครื่องเพื่อไว้ทำงาน (ทรัพย์สินของบริษัท)
17. บริการจัดส่งของใช้ส่วนตัวของพนักงาน อ้างถึงบันทึกข้อตกลง PU004/2012
18. การจัดเลี้ยงประจำปีหรือการแข่งขันกีฬาประจำปี (พนักงานทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกัน)
19. กองทุนเงินทดแทน
20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
21. เงินโบนัส (ตามผลประกอบการของกิจการและเงื่อนไขในคู่มือระเบียบบริษัทฯเท่านั้น)
22. ตรวจสุขภาพประจำปี ณ.โรงพยาบาลในสิทธิประกันสังคมหรือโรงพยาบาลที่บริษัทกำหนด
23. สิทธิได้รับอัตราค่ารักษาพยาบาลพิเศษในประเทศไทย (พนักงานทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกัน เมื่อส่งพนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ในครอบครัว เข้ารักษากับโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทภายใต้การส่งตัวของบริษัท เช่น โรงพยาบาลไท 3 เป็นต้น)
24. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่ารักษาพยาบาล 100% ในต่างประเทศ
25. เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ สวัสดิการเงินทุนกู้-ยืม 0%
26. การฝึกอบรมในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชั้นนำ (เฉพาะบางตำแหน่งและจะพิจารณาตามความเหมาะสม)
27. สิทธิการซื้อสินค้าของบริษัท เช่น พนักงานมีสิทธิในการซื้อข้าวสารของบริษัทในราคาพนักงานในแต่ละเดือน ๆ ละไม่เกิน 20 กิโลกรัม (พนักงานทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกัน)
28. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ ได้แก่ เงินแสดงความยินดีงานงานมงคลสมรส เงินแสดงความยินดีคลองบุตร เงินช่วยเหลือการประสบอุบัติภัยต่างๆ เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีบิดา-มารดา, สามี-ภรรยาและบุตรของพนักงานถึงแก่กรรม
29. สวัสดิการอื่นๆ (บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมของตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่)
เกี่ยวกับบริษัท
วรรณภพจำกัด เป็นบริษัทส่งออกข้าวที่มีการเติบโตและมั่นคงตลอดมา รับรองคุณภาพด้วยระบบ ISO9001, ISO22000, BRC, GMP, HACCP และ CSR เรามีวัฒนธรรมองค์กรว่า ทุกคนเป็นเจ้าของบริษัท เป็นครอบครัว เป็นพี่เป็นน้อง เป็นมืออาชีพ เป็นผู้ขวนขวายการเรียนรู้ และมีศีลธรรม

เราต้องการผู้มีคุณสมบัติและความสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรเรา ให้เติบโตอย่างยั่งยืน หากคุณสนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว ขอเชิญคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว “วรรณภพ” ค่ะ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณ กัมปนาท กุลนอก , คุณจิณห์นิชา หาญภักดี
ตำแหน่ง : HRM
ที่อยู่ : 234 หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2805-3356
โทรสาร : 0-2805-3357
โฮมเพจ : http://www.wonnapob.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วรรณภพ จำกัด