หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ (QA Manager)

QA Manager
ด่วนมาก!!!
บริษัท สยามเม็ททัล จำกัด
การผลิต
สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพสินค้าในโรงงานทั้งระบบ

2. วางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้มีประสิทธิผล

3. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสินค้าในโรงงานทั้งระบบ

4. จัดให้มีการพัฒนาทักษะสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5. ติดต่อประสานงานภายใน ภายนอกในการควบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.word / Excel ในระดับดี 

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 

**หากมีประสบการณ์ตรงด้านการออกแบบอลูมิเนียม / CW จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : สมุทรสาคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การจัดการด้านคุณภาพ
สาขา : การจัดการคุณภาพ
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามเม็ททัล จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2519 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในวงการประตู หน้าต่างอลูมิเนียมของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์งานผนังกระจกที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมด้าน Curtain Wall ของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ให้บริการและได้สร้างผนังกระจก (Curtain Wall) ที่มีคุณภาพสูงให้กับอาคารต่างๆ เป็นจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นบทพิสูจน์ว่าบริษัทฯ คือ ผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำแห่งการพัฒนา สินค้าคุณภาพ ให้แก่วงการก่อสร้าง 
ที่อยู่ : 71/1 หมู่ที่ 1 เศรษฐกิจ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 0-2318-1383,034-473-009-10
โทรสาร : 0-2319-1782,034-473-011
โฮมเพจ :