หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการจัดซื้อ

Procurement Manager
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- บริหารจัดการงานจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

- ควบคุม กำกับ ระบบงานจัดซื้อ จัดจ้างให้ได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด

- จ้ดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา

- พัฒนาระบบงานจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันกับตลาดได้

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการทำงานและงานระบบคุณภาพ ISO

คุณสมบัติ
 • อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป
 • ทักษะด้านการการเจรจาต่อรอง
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร,มนุษยสัมพันธ์ดี,มีทัศนดติที่ดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Life insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด มีประสบการณ์การทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองมากกว่า 30 ปี บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ด้วยจำนวนสาขามากกว่า 300 สาขา ครอบคลุมพื้นที่เขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคอีสาน ณ ปัจจุบันยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และเงินกู้ด่วน แบบจำนำทะเบียนรถ 
ชื่อผู้ติดต่อ : บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
ที่อยู่ : 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 0-2153-9587
โฮมเพจ : https://www.hengleasing.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด