หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย จป. (ประจำโรงงานปทุมธานี)

Safety, Health and Environment Manager
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ในทุกกิจกรรม/ พื้นที่ทำงาน เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง อันตรายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
  1. ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการของแผนงาน โครงการ กิจกรรมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2. จัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ และมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  3. กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้สอดคล้องตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้
  4. ควบคุม และป้องกันการประสบอันตราย การเจ็บป่วย และโรคจากการทำงานของพนักงานรวมถึงการกำกับ ดูแล ให้พนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามกฎ ระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
  5. แนะนำ ฝึกสอบ อบรม และประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานทราบ
  6. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลของสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ การเจ็บป่วย โรคจากการทำงาน หรือประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลจัดทำรายงานสภาพความเสี่ยงอันตราย เพื่อกำหนดมาตรการ หรือแนวทางแก้ไขป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  7. งานความปลอดภัยและงานสิ่งแวดล้อมอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30-40  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี 
 • มีใบรับรองวิชาชีพ จป.
 • มีประสบการณ์ด้าน Safety, Health & Environment ในระดับผู้จัดการ ในโรงงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • สามารถใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ส่วนลดการซื้อสินค้า
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เราเป็นบริษัทผู้นำในการจัดจำหน่ายนมจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์ 100% ภายใต้แบรนด์ 137 degrees เราเลือกใช้วัตถุดิบชั้นยอดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอน ได้รับการรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 และ FSSC 22000 มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป 
 
ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดรับบุคลากรที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกันตพัฒน์
ที่อยู่ : 88 หมู่ 20 ซอยนวนคร 14/1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 089-058-8648, 098-828-15411
โทรสาร : 0-2323-1144
โฮมเพจ : http://www.137degrees.net
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด