หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจปล่อยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

General Manager
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
กทม. (สวนหลวง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจปล่อยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
1. ร่วมกำหนดแผนนโยบายกลยุทธ์ทางด้านการการตลาด และการปล่อยสินเชื่อ สำหรับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (รถใหม่ และรถมือสอง) จัดทำแผนและนำเสนอต่อผู้บริหาร
2. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อให้ได้คุณภาพ
2.1 วิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อในแต่ละพื้นที่ ให้มีคุณภาพ
2.2 กำหนดแคมเปญ ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
2.3 กำหนดแผนการปล่อยสินเชื่อ ในแต่ละพื้นที่
3. กำหนดกลยุทธ์การตลาดธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (รถใหม่ และรถมือสอง)
3.1 วิเคราะห์ และพัฒนาแผนการตลาดเพื่อการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพ
3.2 วางแผนด้านการสื่อสารทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
3.3 กำหนดรูปแบบการทำตลาด และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อ
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Dealer และคู่ค้า
5. กำหนดแผนการปล่อยสินเชื่อ และควบคุม NPL และ FPD ตามนโยบายของบริษัท
6. กำหนด และควบคุมมาตรฐานการทำงานของทีมงาน ให้ได้มาตรฐานตามนโยบายของบริษัท
7. ทำสรุปรายงานทางการขายตามมาตรฐานของบริษัท และรายงานต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาปริญญาตรี หรือโท การจัดการ การบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์จากธุรกิจเช่าซื้อ ปล่อยสินเชื่อมาก่อน อย่างน้อย 8 ปี
4. มีความรู้กฎหมายสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ หรือให้บริการด้านสินเชื่อ
5. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบขออนุมัติสินเชื่อ และเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อ
6. มีบุคลิก ทัศนคติที่ดี และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ สามารถบริหารทีมงานได้
7. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
8. มีวิธีการทำงานแบบ มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result-Oriented)
9. มีความซื่อสัตย์ อดทน และทำงานภายใต้ความกดดันได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 80,000 - 100,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 8 - 12 ปี
สถานที่ : กทม. (สวนหลวง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทบ้านซูกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 9 จังหวัด ดังนี้ สงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, ตรัง และสตูล และมีบริษัทในเครือ 19 บริษัท ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์และรถยนต์, ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า (สงขลาและสตูล), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน (สุราษฏร์ธานีและชุมพร), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ (กทม. สาขาพระราม 2 และสาขาพัฒนาการ), ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใน 14 จังหวัดภาคใต้, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสนามกอล์ฟ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายงานและความเติบโตของบริษัท 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอนันตา banzugroup.hr@hotmail.com
ที่อยู่ : โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิ สาขาพัฒนาการ ที่อยู่: 882 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 063-5252874
โฮมเพจ : http://www.bansuzuki.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด