หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการทีมขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ประจำพื้นที่ชลบุรี)

Mortgage Team Manager
ด่วนมาก!!!
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากกว่า 3 ปี
• บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร รักงานขาย และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• วางแผน บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
• มีทีมตัวแทนขายสินเชื่ออิสระ อย่างน้อย 5 คน
• หากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโครงการบ้านและคอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากกว่า 3 ปี
• บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร รักงานขาย และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• วางแผน บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
• มีทีมตัวแทนขายสินเชื่ออิสระ อย่างน้อย 5 คน
• หากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโครงการบ้านและคอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
เกี่ยวกับบริษัท

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  (a regional franchise of CIMB Group) has approximately 4,000 employees and 80 branches across the country, providing a variety of financial services to both corporate and individual customers.

CIMB Group is a leading KL-headquartered ASEAN universal bank, one of the largest investment banks in Asia and one of the largest Islamic banks in the world.

As the fifth largest banking group in ASEAN, we have around 37,000 staff in 15 countries across ASEAN, Asia and beyond. CIMB Investment Bank provides market-leading conventional and Islamic financial advice for a tailored delivery of banking solutions to our clients. We have structured and executed award winning deals which showcase our ability to innovate and help our clients achieve their goals. CIMB also has an extensive retail banking network of around 850 branches serving more than 13.5 million customers. Beyond ASEAN, we also have presence in China & Hong Kong, India, Sri Lanka, Korea, the US and the UK.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Santipong
ที่อยู่ : CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 02-626-7537
โทรสาร : 0-2626-7569
โฮมเพจ : http://www.cimbthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)