หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้านิติบุคคล (ผลิตภัณฑ์เงินฝากนิติบุคคล)

Corporate Relationship Mananger
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบเป้าหมาย ลูกค้ารายใหม่ เงินฝากนิติบุคคล รายได้ค่าธรรมเนียม
2. รักษาฐานลูกค้าเดิม และแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจให้กับธนาคาร
3. ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
4. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
5. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
2. ประสบการณ์งานด้านธนาคาร 3 ปี ขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ จะ พิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในด้านการเจรจาต่อรองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-359-0000,081-448-4346,081-619-4166

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท

LH BANK
My Bank My Choice

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together
 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 02-359-0000,081-448-4346,081-619-4166
โทรสาร : 0-2343-8794
โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)