หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย

Sale And Marketing Manager
บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1 วางแผนการตลาดและบริหารการตลาดทั้งระบบทุกช่องทางของกลุ่มสินค้าในแบรนด์ที่รับผิดชอบ

2 ประเมินผลและวิเคราะห์แนวโน้มสภาพของตลาดกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกันในอนาคต

3 จัดทำแผนงาน ช่องทางการส่งเสริม กลุ่มสินค้าให้น่าสนใจ แผนประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกระดับ พร้อมติดตามประเมินผล

4 วางแผนงาน และกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด ,กลุ่มเป้าหมาย,การประชาสัมพันธ์, รวมไปถึงแผนงานด้านงบประมาณต่างๆ

5 วางแผน ควบคุม ส่งเสริม ดูแล บริหารงานด้านการตลาดและการขาย , บริหารทีมงานขาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

6 บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่งขัน

เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7 วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนยอดขาย สินค้าและบริการของบริษัท

8 เป็นตัวแทนขององค์กรหรือบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จัก

9 จัดทำรายงานผลการทำงานของแผนการตลาดประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี

10 ดูแล / ควบคุม / บังคับใช้เอกสารต่างๆ ของแผนกที่อยู่ในการควบคุมของ ISO 9001

11 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

     เพศ (Sex) : ชาย/หญิง

   อายุ (Age) : 30 ปีขึ้นไป

   การศึกษา (Education) : วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

   ประสบการณ์ (Experience) : ไม่ต่ำกว่า 5 ปี, มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

   ทักษะพิเศษ (Special ability) : มีทักษะในการบริหารเป็นอย่างดี

   ภาษา (Language) : อยู่ในระดับดี

   อื่นๆ : - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

             - มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง

             - เข้าใจกลไกการขายและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชนิดต่างๆ ของยี่ห้อ”แคร์เรีย” และ “โตชิบา” รวมทั้งให้บริการติดตั้ง บริการตรวจ ซ่อม แก้ไข บำรุงรักษาหลังการขายครบวงจร ด้วยทีมช่างและวิศวกรที่ชำนาญ
        โดยประสบการณ์ที่ชำนาญ ความไว้วางใจจากลูกค้า และความมุ่งมั่นพัฒนาต่อธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาศักภาพของทีมวิศวกรรมจนเป็นผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เดินเครื่อง ของระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็น ห้องเย็น ระบบไฟฟ้าและควบคุมอัตโนมัติ ตามข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละราย และสามารถทำ turn key project เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ภายใต้การดำเนินการที่ได้มาตราฐานสากล ISO9001 2008 รองรับ โดยมีแนวคิดหลักในการดำเนินธุกิจ คือ “ สินค้าและบริการต้องดี ส่งมอบรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่สุด”
 
ที่อยู่ : 191/17 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0-2563-3157-8
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คีย์เวิร์ด : การตลาด , สื่อสารการตลาด , ส่งเสริมการตลาด , ประสานงานขาย , สนับสนุนงานขาย , ส่งเสริมการขาย , สื่อสารองค์กร , โปรโมท , สิ่งแวดล้อมขององค์กร , Event Marketing , Promotion Marketing , ขายและการตลาด , วิเคราะห์ตลาด , พัฒนาช่องทางการตลาด , พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย , วางแผนกลยุทธ์ , Promoting , Sales And Marketing , โปรโมชั่น , แบรนด์ , จัดบูธ , Event , การสื่อสารขององค์กร , Social Media , Communications Strategies , Marketing Communication , Online Marketing , Corporate Social Responsibility , กิจกรรมทางการตลาด , วิเคราะห์คู่แข่ง , แคมเปญส่งเสริมการขาย , ช่องทางการจัดจำหน่าย , พัฒนาสินค้า , Promotion Campaign , Channel Marketing , Campaign Marketing , ภาพลักษณ์องค์กร , Media Marketing , Promote , การสื่อสารการตลาด , อีเวนท์ , Channel , Brand Marketing , การตลาดออนไลน์ , Offline Marketing , จัดกิจกรรม , Event Management , Event Organizing , Promoter , Pr Marketing , ฝ่ายจัดงาน , จัดงานอีเว้นท์ , วิเคราะห์และวางแผน , บริหารแบรนด์สินค้า , Marketing Planning , สนับสนุนการขาย , บริหารผลิตภัณฑ์ , กลยุทธ์ทางการตลาด , ฝ่ายการตลาด , Brand Management , Marketing Product , Product Marketing , Product Strategy , Digital Marketing , การตลาดผลิตภัณฑ์ , ผลิตภัณฑ์การตลาด , Product Sales & Marketing , บริหารการตลาด , ประสานงานการตลาด , สนับสนุนการตลาด , Business Development , บริหารการขาย , บริหารงานการขาย , Marketing , Promote Marketing , Social Content , Content Marketing