หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย (สำนักงานฟาร์มปากช่อง)

Sales and Marketing Manager
บริษัท โชคชัยแรนช์รีสอร์ท จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำแผนการตลาดและแผนส่งเสริมการขาย และควบคุมให้แผนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- ศึกษาสภาวะการตลาดปัจจุบัน และคู่แข่งขันเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

- ควบคุมการใช้งบประมาณด้านการตลาดให้เป็นไปตามแผน และวัตถุประสงค์

**เป็นสินค้ากลุ่มเกษตร และ อาหารสัตว์

ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี

- การศึกษาปริญญาตรี สาขา ด้านการตลาด,ด้านการเกษตร, สัตวบาล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ด้านงานบริหารอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

- มีความรู้เรื่อง ธุรกิจอาหารสัตว์ และ สินค้าเกษตร (พิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีใบขับขี่รถยนต์ และ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (บางโอกาส)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : เกษตร
สาขา : เกษตรศาสตร์
คณะ : เกษตร
สาขา : สัตวบาล
สวัสดิการ
 • การอบรมสัมมนา
 • กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • สโมสรกีฬา
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ พนักงาน/ญาติ
 • เงินรางวัลประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่)
 • เยี่ยมไข้พนักงาน
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ดำเนินธุรกิจการเกษตรด้านปศุสัตว์และอุตสาหกรรมบริการ โดยมีบริษัทในเครือกว่า 7 บริษัท ประกอบธุรกิจฟาร์มโคนมแบบครบวงจร ผลิตน้ำนมดิบ, ผลิตอาหารสัตว์, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ผลิตภัณฑ์นม อืมม!..มิลค์, และภัตตาคาร Prime Steak@Farm Chokchai

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์และการเรียนรู้ในระดับประเทศ กำลังต้องการบุคลากรที่ต้องการความท้าทาย มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อร่วมเสริมสร้างศักยภาพทีมงาน รองรับการขยายธุรกิจ และเพื่ออนาคตของท่าน 
ที่อยู่ : 294 หมู่ที่ 8 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2532-2846
โฮมเพจ : http://www.farmchokchai.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โชคชัยแรนช์รีสอร์ท จำกัด