หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย

Chief Marketing/Sale
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.กำหนดแผนงานการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท

2.กำหนดมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า

3.จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายการตลาดและการขาย รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณภายใต้อำนาจที่กำหนด

4.วางแผนและกำหนดแนวทางการส่งเสริมการขายใหม่ๆ ในตลาด

5.วางแผน/แนะนำช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์ และกำหนดเป้าหมายการขายให้ทีมงาน

6.ตรวจทานเอกสารด้านการขายและรายงานสรุปการขาย ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี

7.ควบคุมดูแลข้อร้องเรียน ข้อซักถาม และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

8.ติดตามเอกสารการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

  สาขาวิชาการตลาด, การบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการขายในงานอุตสาหกรรม  อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน 3 ปีขึ้นไป

- มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

- TOEIC 600 ขึ้นไป

- สามารถใช้ MS Office และ ERP ได้ดี

- ทำงานวันจันทร์ - เสาร์  8.00-17.00


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนเงินสะสม
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าทักษะด้านภาษา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืน+ค่าอาหารกรณี (On Site)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดประจำปี (ตามกฎหมายกำหนด 13 วัน)หรือมากกว่าตามพิจารณา
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง งานบวช คลอดบุตร เยี่ยมไข้ งานศพ ฯลฯ)
 • เงินปรับประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ Generator, Rotating Machinery และปั๊มน้ำ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมมอเตอร์ทุกชนิด
นอกจากนั้นยังให้บริการในการทำ Balancing, Modifying, Rebuilding และผลิต Spare part ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ

ปัจจุบัน AMC เป็นผู้นำด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตในแถบยุโรป และเอเชีย ให้เป็นตัวแทน Workshop ซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทย 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุชิตษา
ที่อยู่ : 98/4 Moo 6 T. Suanphigthai A. Muang Pathum Thani Pathum Thani 12000
โทรศัพท์ : 083-096-5123, 083-096-5121
โทรสาร : 0-2831-0798-99
โฮมเพจ : http://www.amc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด