หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Marketing Manager
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• กำหนดนโยบายและวางแผนการขาย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของบริษัท
• อำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทนและนายหน้านการส่งเสริมกิจกรรมการขายและการตลาด เพื่อขยายตลาดใหม่และให้ได้ยอดขายที่กำหนด
• พัฒนาและหาแนวทางการทำธุรกิจใหม่ ๆ รวมทั้งออกเยี่ยมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาตัวแทนให้มีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าประกันภัย และพัฒนาทักษะในการนำเสนอขายแก่ลูกค้า
• รวบรวมข้อมูลของตลาดการประกันภัย เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงและวางแผนการตลาดและแผนส่งเสริมการขาย
คุณสมบัติ
• อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
• มีรถยนต์ใช้ในการปฎิบัติงานพร้อมใบขับขี่ สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2472 กว่า 87 ปี แห่งความมั่นคงของบริษัทฯ เป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการยอมรับจากประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนานและจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2533 และ 2538 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี 2533 บริษัทฯ จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรผู้ที่มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 8 เลขที่ 175-177 ถ.สุริยวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 คุณณัฐนัน
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)