หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (พัฒนาสินค้า)

Marketing & Brand Manager
บริษัท สตาร์ กูสเบอร์รี่ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (บางแค)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนกลยุทธ์การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการคิดแคมเปญ โปรโมชั่น กิจกรรมอีเว้นท์และกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้เติบโตตามเป้าที่กำหนด
2. เขียนแผนการตลาด ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ภายในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วางแผนและจัดทำ Budget ได้อย่างเหมาะสมตรงตามแผน
4. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและเติบโตขึ้นในวงกว้างอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการวางแผนการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น
5. วิเคราะห์ยอดขาย และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาปรับปรุงแผนการตลาดได้อย่างสมบูรณ์และทันท่วงที
6. เสนอช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมให้ตรงกับ Brand Concept, Marketing & Brand Strategy
7. จัดหาและจัดทำของพรีเมี่ยมให้เหมาะสมตาม Channel และ Brand Concept ทั้งคุณภาพ ราคา ภาพลักษณ์ เพื่อนำมาใช้กระตุ้นยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. บริหารและสนับสนุนทีมงาน ให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 32 - 40 ปี
- จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ/สถิติ/นิเทศศาสตร์ /หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตรงไม่น้อยกว่า 5 ปี หากเป็นการตลาดด้านสินค้ากลุ่มแอลกอฮอลล์, FMCG จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- คิดนอกกรอบ*
- มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก
- มีทัศนคติดี เข้าสังคมเก่ง เป็นผู้นำ Trend
- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างดีเยี่ยม
- มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
- มีรถยนต์ส่วนตัว
- สามารถเดินทางคนเดียวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- มีความรู้ความสนใจใน Craft Beer/Imported Beer และสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

หมายเหตุ – กรุณาส่งประวัติ รูปถ่ายและผลงานมาที่ พรเพ็ญ hr@hyenahowl.com

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (บางแค)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ซื้อสินค้าบริษัทได้ในราคาประหยัด
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Star Gooseberry Co., Ltd.


Star Gooseberry Co., Ltd. is the importer of European beverages.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพรเพ็ญ ไชยรินทร์
ที่อยู่ : 170/56 ถนนพุทธมณฑล สาย 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 081-829-7935
โฮมเพจ :