หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส

ด่วนมาก!!!
บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลจิคัล ฮับ จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. งานด้านการวางแผนทางการเงินของบริษัทฯ
 2. งานด้านการบริหารการลงทุนใหม่
 3. งานด้านการประสานงานกับตลาดทุน (Capital Market)
 4. การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ
 5. งานวางแผน กำกับดูแลทีมงานของฝ่ายการเงิน
 6. งานด้านการจัดทำรายงานการเงิน และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 42 ปี.
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน หรือบัญชี
 3. มีประสบการณ์งานด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี และด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 2 ปี
 4. มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 5. หากเคยมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันทางการเงิน หรือการทำงานในองค์กรมหาชนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีทักษะด้านภาษษอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสาร และติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกได้
 7. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การเงิน
คณะ : บัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การเงิน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การซื้อวันลาพักร้อนคืน
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้ยืมไม่เสียดอกเบี้ย
 • เงินเล่าเรียนภาษาอังกฤษ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Feed and Ingredients Technological Hub Company, is established on 29 September 2008 on proposing to be a key supply chain and premium vendor of choices in food and livestock industry. Our founders have been engaged in the feed mill, standard farm and export markets for more than 25 years. With our experience of more than two decades regarding international regulations and emerging diseases management that we have been collaborating with many worldwide expertise and universities on funding R&D, is the cutting-edge of our team. Focusing on finding trusted solution for our value partners to conduct good practices on standard of production and food safety for consumers, sustainable business partner to helping the world affordable high quality of life, this is Faith commitment. 
ที่อยู่ : 479 ชั้น 5 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2960-0292
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลจิคัล ฮับ จำกัด