หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายขายพื้นที่เช่า

Leasing Manager
ด่วนมาก!
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผน วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานขายพื้นที่เช่ารายเดือนให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ ซึ่งมีประเภทงานรับผิดชอบแยกตาม Merchandise ดังนี้ a. ประเภทร้านอาหาร , b. ประเภทแฟชั่น, c. ประเภท IT มือถือ ธนาคาร และ Service
 • สรรหา คัดเลือก และจัดให้มีร้านค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและภาพลักษณ์ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ
 • ศึกษาข้อมูลของตลาด / คู่แข่งเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงงาน
 • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เป้าหมายยอดขายและ Positioning เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • จัดทำ Price list ของพื้นที่ขาย และเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ
 • ควบคุมการจัดทำสัญญาและต่อสัญญากับร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย และด้านบัญชี การเงิน และกฎหมาย
 • ประสานงานและกำกับให้ร้านค้าเปิดร้านภายในเวลาที่บริษัทกำหนด
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันให้มีความพึงพอใจกับบริการของบริษัท
คุณสมบัติ
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการบริหารจัดการ การขาย การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  1. มีประสบการณ์ด้านงานการขายอสังหาริมทรัพย์ 10 ปีขึ้นไป 
   1. มีภาวะผู้นำ, ทำงานภายใต้ความกดดัน และทำงานเป็นทีมได้
   2. มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
   3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี


    

   คุณสมบัติพื้นฐาน
   ประเภทของงาน : งานประจำ
   จำนวน : 2 อัตรา
   เพศ : ชาย/หญิง
   เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
   ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
   สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
   การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
   คณะ : บริหารธุรกิจ
   สาขา : การตลาด
   สวัสดิการ
   • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
   • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
   • ประกันสังคม
   • ประกันสุขภาพ
   • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
   • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
   เกี่ยวกับบริษัท

         บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นบริษัทในกลุ่มพูลผลในตระกูลหวั่งหลี ซึ่งดำเนินธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า กิจการคลังสินค้า ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการผลิตวุ้นเส้น น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรงจากมันสำปะหลัง เพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ และขยายไปยังธุรกิจบริการ ให้เช่าอาคารและสำนักงาน


          บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด เปิดดำเนินการในวันที่ 17 มีนาคม 2538 ได้พัฒนาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี จนประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน จากจำนวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี จากปี 2539 มียอดผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 57,800 คนต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 160,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มศูนย์การค้าของประเทศไทย รวมถึงมีการบริหารพื้นที่เช่าร้านค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เช่ากว่า 95% ของพื้นที่ทั้งหมด และยังสามารถรักษาจำนวนผู้เช่าร้านค้าให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยาวนาน


         นอกจาก Future Park แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำ คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ได้พัฒนาขยายศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ที่พรั่งพร้อมด้วยปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ผสานรวมอาณาจักรแฟชั่นชั้นนำที่สุดของไลฟ์สไตล์ในชื่อ Zpell และมีโครงการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดให้เป็น Future City ศูนย์รวมสรรพสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งห้างสรรพสินค้าที่มีแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ ร้านอาหารที่หลากหลาย กีฬาที่ท้าทายทั้งสกี และสเก็ต ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ และ Future Arena ที่ให้บริการสนามฟุตบอล สนาม และสนามแบดมินตันถึง 18 คอร์ท พร้อมโครงการใหม่ๆ ที่กำลังจะขยายในอีกไม่ช้านี้


        ในปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์การค้าเป็นอย่างดีกว่า 300 คน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโตและมั่นคงด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


         เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด กำลังสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ มองหางานที่ท้าทาย ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์อันมีค่ากับพวกเรา ขอเชิญท่านที่สนใจส่งใบสมัครมาในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมากกว่า 20 อัตรา พวกเราคอยคุณอยู่ 
    

   ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุทิชา, คุณนุชนารถ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
   ที่อยู่ : 94 อาคาร ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
   โทรศัพท์ : 0-2958-0011 ext. 11066,11883
   โทรสาร : 0-2958-0081
   โฮมเพจ : http://www.futurepark.co.th
   แสดงตำแหน่งอื่นใน ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)