หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายขาย

IT & Mobile Sales Manager
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารการขายและทีมขายให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ามากขึ้นและสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้า
2. ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนระบบการขายที่ให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจเพื่อการติดต่อซื้อขายในระยะยาว
3. เจรจาเงื่อนไขการซื้อขายและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน-หลังการขาย
4. หากลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขายแต่ละไตรมาสกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการขาย
5. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์บริหารทีมขาย มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถรับวัฒนธรรมองค์กร และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ได้
8. มีใจรักงานบริการ งานขาย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นคนเข้าใจง่ายและเรียนรู้ไว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ทุ่มเท่ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
10. ไม่เป็นบุคคลต้องโทษในคดีแพ่ง/คดีอาญา
11. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
12. ไม่เคยถูกไล่ออก/ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
13. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
14. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
1. ชุดฟอร์ม
2. ฝึกอบรม
3. เบี้ยขยัน
4. ประกันสังคม
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. ท่องเที่ยวต่างประเทศ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 40 ปี เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น TV, IT, โทรศัพท์มือถือ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ตู้แช่ สินค้าในครัวเรือน เป็นตัวแทนยี่ห้อสินค้า กว่า 50 ยี่ห้อ และจำหน่ายสินค้ากว่า 5,000 รุ่น
มีสาขาทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขาลำปาง สาขาลำพูน สาขาจอมทอง และกำลังจะขยายกิจการในช่องทาง E-COMMERCE ซึ่งมีทั้ง WEBSITE, FACEBOOK, LINE และ E-MARKETPLACE จึงต้องการผู้ร่วมงาน คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานบริการ มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า มาร่วมงานกับทางบริษัท


 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธัญดา ชาลจิโรภาส : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 111/1 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-282-222 ต่อ 206,207
โทรสาร : 053-282-606
โฮมเพจ : https://www.facebook.com/siamtv
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด