หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

Sales and Marketing Manager
บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด
การท่องเที่ยว
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วิเคราะห์ วางกลยุทธ์ จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณ ฝ่ายขายและการตลาด ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและทิศทางการตลาด
2. บริหารงานแผนกขาย ได้แก่ ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์ (CR) ส่วนงานประสานงานลูกค้า (CO) ส่วนงานช่างภาพ ให้ดำเนินงานได้ตามระบบ งานบริการที่มีประสิทธิภาพไม่มีข้อร้องเรียน และสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. บริหารงานแผนกขายกลุ่ม ได้แก่ งานขายกลุ่ม และเอเจ้นท์ ให้ดำเนินงานได้ตามแผนงานและสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. บริหารงานแผนกสื่อสารการตลาด ได้แก่ งานสื่อสารการตลาด กิจกรรมการตลาด งานออกแบบ ให้สามารถดำเนินงานตามระบบตามแผนงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างการรับรู้และสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. บริหารงาน การรับข้อร้องเรียนของลูกค้าให้เป็นไปตามระบบของบริษัท และบริหารงานให้ไม่เกิดข้อร้องเรียนงานบริการที่อยู่ภายใต้สังกัดที่รับผิดชอบ
6. บริหารบุคลากรในฝ่ายขายและการตลาด ให้สามารถทำงานภายใต้ระเบียบปฏิบัติของบริษัท และนโยบายของบริษัท รวมถึงทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติ

- เพศชาย, หญิง อายุ 35 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในด้านการขาย, การตลาดหรือการท่องเที่ยว 15 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในเป็นหัวหน้างาน 5 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Excel, Word, Power Point, Acrobat
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
- มีจิตใจบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความคิดเป็นผู้นำ มีทัศนคติเชิงบวก
- มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
- มีความกระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก และสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
- มีความเป็นระเบียบรอบคอบ ทำงานเป็นระบบ และรักษากฎระเบียบได้ดี

เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้

สถานที่: บริษัทคุ้มเสือตระการ จำกัด สำนักงานใหญ่


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 20 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • ค่าอาหาร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพ, อุบัติเหตุ
  • สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
  • อาหาร 2 มื้อ เช้า,กลางวัน
  • โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
บมจ.คุ้มเสือตระการ
สาขา: ประเภทธุรกิจท่องเที่ยว
ปีที่ก่อตั้งก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2550
จำนวนพนักงาน: 100 - 200 คน
ลักษณะธุรกิจร้านอาหารและสวนเสือสาธารณะที่ลูกค้าสามารถมองเห็นเสือได้อย่างใกล้ชิด
 
ที่อยู่ : 51/1 หมู่ที่ 7 ตำบล ริมใต้ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-860-704
โทรสาร : 053-299-363
โฮมเพจ : http://www.tigerkingdom.com