หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ 1 อัตรา

National Sales Manager
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ร่วมกำหนดนโยบายการขายกับผู้บริหาร , กำหนดแผนการขายระยะสั้น และระยะยาว
  • ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กทม. ,ภูมิภาค,กลุ่มลูกค้าโครงการและ Direct Sale
  • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
  • เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ด้านการขายและการตลาด
  • ติดต่อประสานงาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง

- ปริญญาตรี-โทสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการขายใน กทม. - ภูมิภาค 5 ปี ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านการตลาด Modern trade,ประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน (พรม) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่นๆ

- มีทักษะการเจรจาสื่อสาร ส่งเสริมสนับสนุนงานและสร้างทีมงานขาย

- มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน

- มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถได้

- มีพาหนะเป็นของตนเอง เดินทางออกพื้นที่และต่างจังหวัดได้สะดวก

- ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ จีนได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สถานที่ทำงาน: ขอนแก่น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ทำการผลิตและจำหน่ายพรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตพรมคุณภาพมากว่า 25 ปี บริษัทฯ กำลังขยายงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายตลาดระดับโลกของทางบริษัท โดยต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน

สวัสดิการของ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินโบนัสประจำปี
• กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
• เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย)
• เงินกู้ยืมฉุกเฉิน (ไม่มีดอกเบี้ย)
• เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติเสียชีวิต
• ค่าล่วงเวลาการทำงาน  ค่าทำงานเป็นกะ
• สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
• สวัสดิการข้าวกลางวัน (ทุกวัน)
• เครื่องแบบในการทำงาน
• การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
• ห้องพยาบาล และพยาบาลประจำโรงงาน
• รถบัสรับ-ส่งพนักงาน
• กิจกรรมสันทนาการ อาทิ การแข่งขันฟุตบอลประจำปี เป็นต้น
• อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

รางวัลที่บริษัทได้รับ:

• ปี พ.ศ. 2541 รางวัลการออกแบบดีเด่น (Prime Minister Export Award for Distinctive Development & Marketing of Thai Own Design Exports)
• ปี พ.ศ. 2543 รางวัลโรงงานปลอดยาเสพติด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• ปี พ.ศ. 2543 การรับรองคุณภาพสินค้า Wools of New Zealand Brand Partners
• ปี พ.ศ. 2544 รางวัลโรงงานดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ และฟอกย้อมขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการโครงการประกวดโรงงานดีเด่น จ.ขอนแก่น
• ปี พ.ศ. 2545 สถานประกอบการสีขาวประจำจังหวัดขอนแก่น และในเขตภาคอีสาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดขอนแก่น
• ปี พ.ศ. 2546 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 จากบริษัท SGS
• ปี พ.ศ. 2553 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
• ปี พ.ศ. 2554 รางวัล Demark (Design Excellence Award 2011) จากกรมส่งเสริมการส่งออก (DEP)
• ปี พ.ศ. 2557 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 จากบริษัท SGS

 
ที่อยู่ : Bangkok Office 1773 Soi Phattanakan 37, Phattanakan Rd., Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250,Factory 194 Moo 1, Jaengsanit Road, Muang Peer, Ban Phai, Khonkaen 40110
โทรศัพท์ : 66-2) 321-3743 to 4,(66-43) 286-734 to 6,043-286-173 ถึง 4 ,063-814-6784
โทรสาร : 0-2712-3233 , 0-2226-1458
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด