หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายขาย

IT & Mobile Sales Manager
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารการขายและทีมขายให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ามากขึ้นและสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้า
2. ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนระบบการขายที่ให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจเพื่อการติดต่อซื้อขายในระยะยาว
3. เจรจาเงื่อนไขการซื้อขายและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน-หลังการขาย
4. หากลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขายแต่ละไตรมาสกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการขาย
5. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์บริหารทีมขาย มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถรับวัฒนธรรมองค์กร และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ได้
8. มีใจรักงานบริการ งานขาย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นคนเข้าใจง่ายและเรียนรู้ไว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ทุ่มเท่ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
10. ไม่เป็นบุคคลต้องโทษในคดีแพ่ง/คดีอาญา
11. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
12. ไม่เคยถูกไล่ออก/ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
13. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
14. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 40 ปี เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น TV, IT, โทรศัพท์มือถือ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ตู้แช่ สินค้าในครัวเรือน เป็นตัวแทนยี่ห้อสินค้า กว่า 50 ยี่ห้อ และจำหน่ายสินค้ากว่า 5,000 รุ่น
มีสาขาทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขาลำปาง สาขาลำพูน สาขาจอมทอง และกำลังจะขยายกิจการในช่องทาง E-COMMERCE ซึ่งมีทั้ง WEBSITE, FACEBOOK, LINE และ E-MARKETPLACE จึงต้องการผู้ร่วมงาน คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานบริการ มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า มาร่วมงานกับทางบริษัท


 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธัญดา ชาลจิโรภาส : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 111/1 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-282-222 ต่อ 206,207
โทรสาร : 053-282-606
โฮมเพจ : https://www.facebook.com/siamtv
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด