หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์

Warehouse & Logistics Manager
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
นครศรีธรรมราช, ปัตตานี, ภูเก็ต, สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการควบคุมการปฏิบัติงานการเข้า-การออกสินค้าให้ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติ
 • บริหารจัดการรักษาสภาพสินค้าในคลังให้เป็นปกติตามมาตรฐานที่กำหนด
 • บริหารจัดการควบคุมสภาพและอุณหภูมิห้องจัดเก็บให้ได้ตามมาตรฐาน
 • บริหารจัดการควบคุมการโหลดสินค้าตามเวลาที่กำหนดในมาตรฐานและตามมาตรฐาน FIFO
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า รับเข้า-จ่ายออก ควบคุมสต๊อกสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดการวางแผนกำลังคนอย่างเหมาะสม / จัดการวางแผนการส่งมอบสินค้าให้ทันตามกำหนด


คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้าและขนส่ง อย่างน้อย 5-10 ปี
 • มีความรู้ในการจัดการโลจิสติกส์และ Supply Chain
 • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในห้องเย็นและการดูแลรักษาคลังห้องเย็น
 • มีความรู้ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น GMP,ระบบ BRC, ISO22000 ,Hal-Q,

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : นครศรีธรรมราช, ปัตตานี, ภูเก็ต, สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : โลจิสติกส์
สาขา : โลจิสติกส์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีการอาหาร
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งของประเทศ ผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลา เช่น ปูอัด ชิคูว่า เต้าหู้ปลา และอื่นๆ ส่งจำหน่ายทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ภายใต้ตราสินค้า พีเอฟพี (PFP) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000,ฺBRC, ISO 14001, OHSAS18001, HAL-Q, HALAL,SMS, TLS 8001,HAS23000


 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณฐานิตย์ พรมทองบุญ
ที่อยู่ : 27/4 ม.7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-303999 ต่อ 602
โทรสาร : 074-303909
โฮมเพจ : http://www.pfp-pacific.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด