หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย

Safety Maneger
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (ดินแดง), ลาว
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของโครงการ
- จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ
- จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในโครงการ
- ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
- จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของโครงการ

คุณสมบัติ

เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,วิศวกรรมความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

สามารถปฏิบัติงานที่ สปป.ลาว ได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง), ลาว
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : สิ่งแวดล้อม
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ที่พัก
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
  • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2515 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง
อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย มีผลการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างชั้นสูงและทันสมัยและมีผลงานก่อสร้างมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จยาวนานมากว่า 40 ปี และได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO9001-2008 อีกทั้งบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้ขยายฐานธุรกิจเข้าลงทุนในธุรกิจสัมปทานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ของทางภาครัฐ จึงทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนจากการลงทุน ปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว, โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง, โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง, โครงการก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร, โครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่, โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก(SPP) ระบบ Cogeneration ขนาด 120 MW, โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบูลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น

สวัสดิการ:

• ประกันสังคม 
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
• เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ    
• ค่ารักษาพยาบาล   
• ประกันชีวิต   
• ที่พัก  
• ตรวจสุขภาพประจำปี  
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวินัย ไชยทิพย์ , คุณทรงพล ทองรัตน์
ที่อยู่ : 587 Sutthisan Rd., Din Daeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2275-0026 ต่อ 3813,3820
โทรสาร : 0-2275-7029
โฮมเพจ : http://www.ch-karnchang.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)