หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

Purchasing Manager
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
นครปฐม
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนกลยุทธ์และกำหนดวิธีดำเนินการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ

2. ควบคุมแผนการจัดซื้อเพื่อให้ได้สินค้าและบริการ ที่ราคาเหมาะสม มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และจัดส่งตรงเวลา

3. ทำแผนการลดต้นทุน เปรียบเทียบราคา นำเสนอต่อผู้บริหาร

4. คัดเลือก Supplier เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการขายต่างๆ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของผู้ขายปัจจุบัน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพของผู้ขาย

5. สรรหาแหล่งขายใหม่เพื่อสำรองหรือทดแทน

6. ควบคุมดูแลและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในแผนกให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการดำเนินงานของบริษัทคุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อโรงงานอุตสาหกรรม ระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์จัดซื้อในสายงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองสูง มีความเป็นผู้นำ สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4. มีความซื่อสัตย์ ทัศนคิที่ดีต่องาน ,ขยัน , อดทน , มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี , มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft office, ERP, SAP, Internet ได้ดี

6.ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

7. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานอ้อมใหญ่ วันจันทร์ - เสาร์ ได้


วิธีการสมัคร

** ส่งประวัติโดยละเอียดผ่านทาง Jobtopgun หรือที่ E-Mail - hr.kingkaew@thantawan.com

** ส่งคลิป Video ความยาวประมาณ 5 นาที แนะนำตนเอง เล่าประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

** แนบไฟล์นำเสนอผลงานหรือโครงการที่ประสบความสำเร็จ

- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 15 ปี
สถานที่ : นครปฐม
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Thantawan Industry Public Company Limited is one of the leading plastic bag and straw manufacturers with more than 40 years of experience leading us to the specialist in a production system and quality control with modern technology by following international standards.

Our main products are different types of plastic straws, food packaging bag including a built-in zipper and zipper slider, multi-purpose bags in various industries, freezer bags, shopping bags, handle bags, garbage bags, and zipper lines for packaging.

All goods can be produced either monolayer film or multi-layer film. As aforementioned products can be made by bioplastics, compostable plastics as well as products with modern technology for raw materials, such as packaging to extend the shelf life of vegetables and fruits (Modify Atmosphere Packaging), Anti-microbial packaging, TEMP. Indicator Packaging, etc.

We offer customization for all product sizes and all styles based on customer requests. In addition, our services include consulting services on design, development, design and product quality as well as problem-solving. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 32nd Floor, Suntowers Building A, 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2273-8333 ต่อ 3256, 3266
โทรสาร : 0-2273-8282
โฮมเพจ : http://www.thantawan.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)