หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

Maintenance Manager
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.1 ควบคุมและดูแลงานซ่อมบำรุงให้เสร็จตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายภายในกรอบเวลาที่กำหนด ทั้งแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันและงานซ่อมบำรุงทั่วไป

1.2 ควบคุมดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และอยู่ครบตามจำนวนที่รับไป

1.3 ถ่ายทอดนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 ควบคุมต้นทุนด้านการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท


คุณสมบัติ

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (การศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ชำนาญงานเฉพาะด้าน)

1. เพศชาย

2. อายุ 35 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

4. ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 5 ปี

5. มีความรู้เรื่องอะไหล่เครื่องยนต์และอะไหล่เชียงกง

6. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

7. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงรถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : โลจิสติกส์
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เยี่ยมไข้ / เยี่ยมคลอด
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัทมีโชคขนส่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือมีโชคกรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งนานกว่า 20 ปี เริ่มจากการบรรทุกผลิตภัณฑ์ จากมันสำปะหลังของบริษัทในเครือฯ คือ บริษัท โคราชมีโชคพืชผล จำกัด (หจก. มีโชคพืชผล ในขณะนั้น) พัฒนามาสู่การจดทะเบียนเป็น บริษัทขนส่งในปี 2536 และด้วยจุดเด่นด้าน ความทุ่มเทในการให้บริการและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการบริการ สู่ความเป็นเลิศ ทำให้ในวันนี้บริษัทมีโชคขนส่ง ก้าวเป็นบริษัทขนส่งชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า จนสามารถขยายการให้บริการไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ และประเทศใกล้เคียง
    ปัจจุบัน กิจกรรมด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ส่งผลอย่างยิ่งต่อความสามารถ ในการแข่งขัน ต้นทุนคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าของทุกๆกิจการด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี นโยบายคุณภาพในการให้บริการ ที่ต่อเนื่องและชัดเจนอย่าง“ซื่อสัตย์ ประทับใจ ปลอดภัย ตรงเวลารวมไปถึงนโยบายการบริหารงาน ที่เน้นความยุติธรรมและความจริงใจต่อลูกค้าเสมือนพันธมิตรร่วมกิจการค้าและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผมเชื่อมั่นเป็น อย่างยิ่งว่ามีโชคขนส่งฯมีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของท่านอย่างยั่งยืนต่อไป”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณมณฑาทิพย์ ปล่่องกระโทก
ที่อยู่ : 356 หมู่ 10 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ : 081-8793223
โทรสาร : 044-938926-7
โฮมเพจ : http://www.meechoke.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด