หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Human Resources Manager
ด่วนมาก!
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
อสังหาริมทรัพย์
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารการจัดทำแผนอัตรากำลังคน และติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • กำกับดูแลการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
 • บริหารโครงการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่หรือตำแหน่งใหม่
 • บริหารระบบประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความชัดเจนและโปร่งใส
 • บริหารผลตอบแทนและสวัสดิการให้สามารถเก็บรักษาบุคลากร สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและอยู่ในขีดที่แข่งขันกับตลาดได
 • บริหารการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ บริหารกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจของบุคลากร
 • กำกับดูแลให้การบริหารงานบุคคลถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม อาชีวอนามัย ภาษีรายได้ ฯลฯ)
 • กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ และระเบียบวินัย
 • บริหารกิจกรรมและระบบสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร/นโยบาย/ทิศทางธุรกิจ/ค่านิยม/ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง
 • สร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอ
 • บริหารระบบจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของพนักงาน
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 40  ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, จิตวิทยา, บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์บริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้าน HRM, HRD, Strategic HR, และมีประสบการณ์ตรงทางด้าน Build Coporate Culture and Organization Development
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี สามารถสื่อสารได้ดี
 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 8. มีภาวะความเป็นผู้นำ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

      บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นบริษัทในกลุ่มพูลผลในตระกูลหวั่งหลี ซึ่งดำเนินธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า กิจการคลังสินค้า ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการผลิตวุ้นเส้น น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรงจากมันสำปะหลัง เพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ และขยายไปยังธุรกิจบริการ ให้เช่าอาคารและสำนักงาน


       บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด เปิดดำเนินการในวันที่ 17 มีนาคม 2538 ได้พัฒนาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี จนประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน จากจำนวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี จากปี 2539 มียอดผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 57,800 คนต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 160,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มศูนย์การค้าของประเทศไทย รวมถึงมีการบริหารพื้นที่เช่าร้านค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เช่ากว่า 95% ของพื้นที่ทั้งหมด และยังสามารถรักษาจำนวนผู้เช่าร้านค้าให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยาวนาน


      นอกจาก Future Park แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำ คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ได้พัฒนาขยายศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ที่พรั่งพร้อมด้วยปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ผสานรวมอาณาจักรแฟชั่นชั้นนำที่สุดของไลฟ์สไตล์ในชื่อ Zpell และมีโครงการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดให้เป็น Future City ศูนย์รวมสรรพสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งห้างสรรพสินค้าที่มีแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ ร้านอาหารที่หลากหลาย กีฬาที่ท้าทายทั้งสกี และสเก็ต ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ และ Future Arena ที่ให้บริการสนามฟุตบอล สนาม และสนามแบดมินตันถึง 18 คอร์ท พร้อมโครงการใหม่ๆ ที่กำลังจะขยายในอีกไม่ช้านี้


     ในปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์การค้าเป็นอย่างดีกว่า 300 คน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโตและมั่นคงด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


      เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด กำลังสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ มองหางานที่ท้าทาย ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์อันมีค่ากับพวกเรา ขอเชิญท่านที่สนใจส่งใบสมัครมาในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมากกว่า 20 อัตรา พวกเราคอยคุณอยู่ 
 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุทิชา, คุณนุชนารถ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ที่อยู่ : 94 อาคาร ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2958-0011 ext. 11066,11883
โทรสาร : 0-2958-0081
แสดงตำแหน่งอื่นใน ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)