หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

Quality Management Manager
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผนระบบระบบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตราฐาน

- ดูแลระบบคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ ให้คงอยู่และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

- ดูแลพัฒนาระบบคุณภาพที่มีอยู่

- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ

- ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP&HACCP, BRC,ISO:9001,22000
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง กำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
คณะ : เทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีการอาหาร
สวัสดิการ
 • เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ-ต่างประเทศ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ของเยี่ยมญาติ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าใช้จ่ายในเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี)
 • ประกันชีวิต,ประกันอุติเหตุ,ประกันสุขภาพ (IPD/OPD)
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วันต่อปี
 • วันหยุด เสาร์เว้นเสาร์ (สำนักงาน)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 12 วัน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส,งานบวช,ค่าคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เสื้อยูนิฟอร์ม (ฟรี) 6 ตัวต่อปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โรงอาหาร
เกี่ยวกับบริษัท
F-Plus Co., Ltd. was established in year 2000. Our factory is located in Sampran, Nakornpathom and the office is on Ekamai Rd. (Sukhumvit 63). We produce many wide varieties of condiments in many sizes and flavors such as Seasoning Powder, Sauce under “Fa Thai” brand (ผงปรุงรสฟ้าไทย). We sell our products through many channels such as supermarket, wholesaler and retailer with our own sales team and distribute with our own logistics. We have been growing every year and would like to find energetic, creative and good attitude people to join us.

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตกลุ่มสินค้าเครื่องปรุงรส ซึ่งปัจจุบันสินค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ผงปรุงรส, ซุปก้อน, น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป, น้ำมะนาว น้ำจิ้มสุกี้ ซอสหมัก น้ำเชื่อมและเครื่องเทศต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ “ฟ้าไทย” และ “เติมทิพ” เพื่อรองรับความต้องการสินค้าจากกลุ่มผู้บริโภคต่าง ๆทุกระดับจากทั้งภายในและต่างประเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) อย่างไม่หยุดยั้งและการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้งเรายังใส่ใจและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจนกระทั่งผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้ามาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์บริษัทฯได้เครื่องหมายฮาลาล และการรับรองมาตรฐานทั้ง GMP และ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้าบริษัทฯ ว่าอยู่ในระดับมาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี 
ชื่อผู้ติดต่อ : น.ส.สุวรรณดี สุขพรหม
ที่อยู่ : ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท์ : 062-6041146
โทรสาร : 034-981-556
โฮมเพจ : http://www.f-plus.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด