หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บทบาท:
 • วางแผน กำกับดูแล และควบคุม งานด้านการบริหารสำนักงาน ได้แก่ งานบริหารคลังสินค้า งานบริหารทรัพย์สิน งานบริการสำนักงาน รวมถึงงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงานให้พร้อมใช้เพียงพอ และการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน รวมถึงการสร้างทีมบริการ คลังสินค้า, แม่บ้าน, ขับรถ, รับ-ส่งเอกสาร ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนา และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการเพื่อให้ได้ตามมาตฐาน และนำไปสู่การเป็นมืออาชีพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
หน้าที่รับผิดชอบ:
 • งานสถานที่ ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้สะอาด น่าอยู่ น่าทำงาน ปลอดภัย บริหารสำนักงานให้มีเนื้อที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาสำนักงาน ซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน
 • งานติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การจัดระบบโทรศัพท์ โทรสาร ความสะดวกในการคมนาคม รถรับ-ส่ง การรับ-ส่งเอกสาร การส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 • ควบคุมงานจัดเก็บเอกสารและการบริหารงานเอกสาร ได้แก่ ระบบจัดเก็บเอกสาร ระยะเวลาจัดเก็บ การทำลาย จัดหาสถานที่จัดเก็บ และ ให้ความรู้ คำแนะนำ รวมถึงการสร้างระบบการจัดเก็บเอกสาร
 • สร้างมาตรฐานการให้บริการสำนักงาน พร้อมควบคุมงานบริการสำนักงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการสำนักงาน
 • จัดทำงบประมาณสำนักงาน การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผน และควบคุมกำกับดูแล รักษาทรัพย์สิน ไม่ให้เสียหาย สูญหาย และตรวจทรัพย์สินประจำปี
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์งานธุรการ / งานบริการ / งานบริหารสำนักงานและการบริหารทรัพย์สิน  /งานวัสดุคงคลัง
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี / สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี  มีจิตใจรักการบริการ  มีความละเอียดรอบคอบ / แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsolf Office / Oracle ได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : การจัดการ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี 1 เดือน 
- Incentive bonus ตาม performance 
- ค่าครองชีพ (5 วัน 1,500 / 6 วัน 1,800) 
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- ค่ารักษาพยาบาล 
- ตรวจสุขภาพประจำปี 
- เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร (กรณีเข้ากะ 650 บาท) 
- ค่ากะ (กรณีเข้ากะ)
- เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง 
- เครื่องแบบพนักงาน 
- วันหยุดลาพักร้อน 6-18 วัน
- เงินช่วยเหลือการสมรส 1,500 
- เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต 
- เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 
- ของเยี่ยมไข้ กรณีพนักงานคลอดบุตร , คุ่สมรสคลอดบุตร 
- เงินกู้ฉุกเฉิน 
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน)
- เงินช่วยเหลือกรณีปรับวุฒิการศึกษา
- เงินกู้เพื่อการศึกษา
- เงินทุนการศึกษาบุตร (โครงการ CSR)
- เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้
- เงินค่าเกษียณอายุก่อนกำหนด
- รางวัลพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณค่า
เกี่ยวกับบริษัท

      บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นบริษัทในกลุ่มพูลผลในตระกูลหวั่งหลี ซึ่งดำเนินธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า กิจการคลังสินค้า ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการผลิตวุ้นเส้น น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรงจากมันสำปะหลัง เพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ และขยายไปยังธุรกิจบริการ ให้เช่าอาคารและสำนักงาน


       บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด เปิดดำเนินการในวันที่ 17 มีนาคม 2538 ได้พัฒนาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี จนประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน จากจำนวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี จากปี 2539 มียอดผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 57,800 คนต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 160,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มศูนย์การค้าของประเทศไทย รวมถึงมีการบริหารพื้นที่เช่าร้านค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เช่ากว่า 95% ของพื้นที่ทั้งหมด และยังสามารถรักษาจำนวนผู้เช่าร้านค้าให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยาวนาน


      นอกจาก Future Park แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำ คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ได้พัฒนาขยายศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ที่พรั่งพร้อมด้วยปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ผสานรวมอาณาจักรแฟชั่นชั้นนำที่สุดของไลฟ์สไตล์ในชื่อ Zpell และมีโครงการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดให้เป็น Future City ศูนย์รวมสรรพสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งห้างสรรพสินค้าที่มีแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ ร้านอาหารที่หลากหลาย กีฬาที่ท้าทายทั้งสกี และสเก็ต ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ และ Future Arena ที่ให้บริการสนามฟุตบอล สนาม และสนามแบดมินตันถึง 18 คอร์ท พร้อมโครงการใหม่ๆ ที่กำลังจะขยายในอีกไม่ช้านี้


     ในปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์การค้าเป็นอย่างดีกว่า 300 คน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโตและมั่นคงด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


      เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด กำลังสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ มองหางานที่ท้าทาย ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์อันมีค่ากับพวกเรา ขอเชิญท่านที่สนใจส่งใบสมัครมาในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมากกว่า 20 อัตรา พวกเราคอยคุณอยู่ 
 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุทิชา, คุณนุชนารถ, คุณพงศ์สุทธิ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ที่อยู่ : เลขที่ 94 อาคาร ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2958-0011 ext. 11066,11883,11065
โทรสาร : 0-2958-0081
แสดงตำแหน่งอื่นใน ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)