หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ... ประจำสำนักงานใหญ๋

Accounting & Finance Manager
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายวางแผนงานด้านบัญชี การเงิน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร

2. สามารถดูแลรับผิดชอบทีมงาน และตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว

3. ควบคุมดูแลและจัดการด้านต้นทุน

4. จัดทำงบประมาณ งบดุล งบกระแสเงินสด

5. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีต่าง ๆ

6. มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี กฏหมายภาษีอากร เป็นอย่างดี

7. มีความรู้ ความถนัด หรือเคยใช้โปรแกรม Mac 5 และ ERP จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ควบคุมดูแล บัญชีทรัพย์สิน

9. อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน

3. สามารถใช้งานโปรแกรมบันทึกบัญชีต่าง ๆได้ 

4. มีความรู้ด้านบัญชี และภาษีอากรในระดับที่ดีมาก

5. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี และภาษีมาอย่างน้อย 10  ปีขึ้นไป

6. มีใบอนุญาตเป็นผู้จัดการบัญชี   

7. หากมีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
Best Performance Engineering Co., Ltd.

Vision:
To be a leading Asian service provider of Construction and Maintenance service in Oil and Gas Industry.
Mission :

To achieve customer satisfaction through excellence in service, quality process, schedule & time management, cost effective way in a safe, reliable, efficient and environmentally sound manner.

Fabrication & Construction for Oil and Gas Mining and Service Industries.


♦ All types of Welding Processes ♦ Pipe System Fabrication.

♦ Modulerised Packages, for Pipe rack and Processing Equipment.

♦ Shop Fabrication for Super Duplex, Duplex and Stainless Steel Piping

♦ Plate Rolling Capacity with Full Width Plate.

♦ Jacket and Topsides Fabrication and Construction.

♦ Modularized Packages, for Pipe Rack and Processing Equipment.

♦ Load Out and Transport

♦ Design Engineering, Piping

♦ System, Pressure Vessel, Steelwork.

♦ Design Review

♦ Production Shop Detailing

♦ Purchasing and Procurement

♦ Manpower Supply

♦ Welding Procedure Preparation and Review

♦ Mechanical, Piping, Structural Steel and Pressure Vessel, Tank 
ที่อยู่ : 901-902.Iyara Building 2/22,(9th Floor) Chan Road Soi.2 ,Thungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-5163
โทรสาร : 0-2678-5176
โฮมเพจ : http://www.bpe.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด