หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Accounting Manager
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ปิดบัญชี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง และจัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือน และประจำปี
• รายงานงบการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหาร
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน-รับเงิน
• ตรวจสอบเอกสารการวางบิล และควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
• วางแผนการหมุนเวียนเงินสด และกระทบยอดกับเงินคงเหลือในบัญชี
• จัดทำและวางแผนด้านภาษีประจำเดือน และประจำปี และรายงานให้กับผู้บริหาร
• แจกจ่ายงาน และตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
• วิเคราะห์และรายงานอย่างทันสถานการณ์ต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผลประกอบการทางธุรกิจ
• ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และสรรพากร
คุณสมบัติ
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือการเงิน
• มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
• มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี และด้านภาษีเป็นอย่างดี
• ชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีความละเอียด ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
• มีภาวะผู้นำสูง สามารถบริหารจัดการคนได้ดี
• มีเอกสารรับรองเป็นCPD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 6 - 10 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
  • ประกันสังคม
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทบ้านซูกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 9 จังหวัด ดังนี้ สงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, ตรัง และสตูล และมีบริษัทในเครือ 16 บริษัท ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์และรถยนต์, ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า (สงขลาและสตูล), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน (สุราษฏร์ธานีและชุมพร), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ (กทม. สาขาพระราม 2 และสาขาพัฒนาการ), ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใน 14 จังหวัดภาคใต้, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสนามกอล์ฟ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายงานและความเติบโตของบริษัท 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอนันตา (banzugroup.hr@hotmail.com)
ที่อยู่ : อาคารบ้านซูซูกิ 371 ถนนสามชัย หาดใหญ่ สงขลา
โทรศัพท์ : 063-5252874
โฮมเพจ : http://www.bansuzuki.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด