หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน (ประจำโชว์รูม รถยนต์ซูซูกิพัฒนาการ)

Financial And Accounting Manager
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
กทม. (สวนหลวง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.กำกับดูแลการบันทึกบัญชีสำหรับรายได้ รายจ่าย เงินลงทุน และทรัพย์สิน ตลอดจนการปิดบัญชีและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายทางบัญชีขององค์กร
2.กำกับดูแลการดำเนินการด้านภาษีต่างๆ ได้แก่ รายงานบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายตลอดจนการยื่นแบบเสียภาษีอากรและแบบอื่นๆ ทุกประเภท เพื่อนำส่งกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด
3.ติดตามและตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินของเจ้าหนี้และลูกหนี้ขององค์กร ตลอดจนเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
4.สัญญา และนโยบาย พร้อมทั้งติดตามและแก้ไขปัญหาการชำระรายการของลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
5.กำกับดูแลและตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-เบิกสินค้าคงคลังที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย ครบถ้วนและถูกต้อง ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวของการสรุปยอดบัญชีสินค้าคงคลังให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
6.สรุปรายงานด้านบัญชีและการเงินประจำเดือน และรายงานต่อกรรมการบริษัท
คุณสมบัติ
1.อายุ 30 ปีขึ้นไป
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือการเงิน
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
4.มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี และกฎหมายภาษีเป็นอย่างดี
5.ชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6.มีความละเอียด ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
7.มีภาวะผู้นำสูง สามารถบริหารจัดการคนได้ดี
8.มีทักษะการสื่อสาร สามารถนำเสนอรายงานกับทางผู้บริหารได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 8 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (สวนหลวง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทบ้านซูกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 9 จังหวัด ดังนี้ สงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, ตรัง และสตูล และมีบริษัทในเครือ 19 บริษัท ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์และรถยนต์, ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า (สงขลาและสตูล), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน (สุราษฏร์ธานีและชุมพร), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ (กทม. สาขาพระราม 2 และสาขาพัฒนาการ), ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใน 14 จังหวัดภาคใต้, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสนามกอล์ฟ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายงานและความเติบโตของบริษัท 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอนันตา banzugroup.hr@hotmail.com
ที่อยู่ : โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิ สาขาพัฒนาการ ที่อยู่: 882 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 063-35252874
โฮมเพจ : http://www.bansuzuki.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด