หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Accounting & Finance Manager
บริษัท ศรีไทยโอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

2. ตรวจสอบใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย

3. ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

4. ตรวจสอบใบกำกับภาษี รายงานภาษีสรรพากร

5. รับผิดชอบ และดูแลด้านปิดบัญชี และด้านการเงินให้กับบริษัทฯ

6. รับผิดชอบ และดูแลด้านภาษี อากร

7. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานภายนอก

8. ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ

9. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบัญชี และนำเสนอผู้บริหาร

10. ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชี

11. ควบคุมตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่ถูกต้อง

12. บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ

13. งานบัญชี และการเงินอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

14. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. อายุระหว่าง 22-30 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้คล่องแคล่ว
7. ขยัน อดทน ต่อสถานการณ์ที่กดดันได้เป็นอย่างดี
8. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
9. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีเยี่ยม 
10. มีความเข้าใจระบบบัญชีแบบ Perpetual 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
AirLumba เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพหลังภายในรถผลิตภัณฑ์แรกของโลก
ซึ่งใช้ Air Motion Technology ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์จากอเมริกา โดยร่วมทํางานร่วมกับ TOYOTA มากกว่า 20 ปี AirLumba เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจ จริงใจ และใส่ใจในการผลิตให้ได้มาตรฐานระดับโลก เพื่อดูแลสุขภาพหลัง เพราะเราเชื่อว่าหากร่างกายไม่พร้อม จะไม่สามารถทําอะไรที่ใจต้องการได้ AirLumba จึงต้องการสร้างสังคมสุขภาพหลังดีให้กับทุกคน
 
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมบางปู 569 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท กม.37 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2709-4445-7
โทรสาร : 0-2709-2688
โฮมเพจ : http://www.airlumba.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ศรีไทยโอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด