หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Accounting Manager
บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง พิจิตร จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงาน สนญ.พิษณุโลก

• ตรวจสอบเอกสารการบันทึกทุกรายการ ทุกประเภทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

• ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีในใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ, ใบรายวันทั่วไป
• จัดทำรายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินในระบบบัญชี
• กระทบยอดบัญชีต่างๆ ของบริษัททุกเดือน
• ควบคุมการจัดทำบัญชี การปิดบัญชีประจำเดือน
• เสนอแนะแนวทางพัฒนาและปรับปรุงระบบและวิธีการทำงานของแผนกบัญชีและการเงินให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• เสนอแนะแนวทางพัฒนาและปรับปรุงระบบและวิธีการการทำงานของบริษัทเพื่อเพิ่มความรัดกุมของการ
ควบคุมภายใน และ มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

ปฏิบัติงาน สนญ.พิษณุโลก

1. เพศ หญิง / ชาย

 2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 3- 5 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านลิสซิ่ง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีความละเอียด รอบครอบ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถทำงานเป็นทีมได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
คณะ : การเงิน
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
จากการได้เป็นผู้นำการขายรถยนต์มือสอง ของจังหวัดพิษณุโลก และเขตภาคเหนือ ตอนล่าง มาแล้วหลายปี นายมนัส เจตวิเศษไพศาล ผู้ที่เป็นผู้นำเรื่องการขายรถยนต์มือสอง ในช่วง ปี พ.ศ. 2551 ก็ได้ทำการเปิดกิจการ ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ทุกชนิด ในชื่อ คณะบุคคล เอ็มบีเอ็น ลิสซิ่ง ซึ่งในขณะนั้น ได้เล็งเห็นว่า ธุรกิจนี้เปิดขึ้น มาเพื่อให้บริการ ปล่อยสินเชื่อทะเบียนรถ ให้กับชาวนาในเขตชุมชน ที่มีความต้องการทางด้านการเงิน ในเขตที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึง แต่ในทางกลับกัน ในเวลา 1-2 ปีต่อมา ได้รับการตอบรับ จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับเรา เป็นอย่างมาก จึงทำให้มีการขยายเขตให้บริการ เพื่อเพิ่มเขตพื้นที่ให้ครอบคลุม ในจังหวัดพิษณุโลก และยังไปถึงจังหวัดใกล้เคียง เป็นจำนวน กว่า 20 สาขา เพียงเวลาไม่นาน และใน ปี พ.ศ.2553 นายมนัส และ นางสาวิตรี เจตวิเศษไพศาล ผู้จัดตั้ง คณะบุคคล เอ็มบีเอ็น ลิสซิ่ง ก็ได้ทำการเปลียนชื่อ เป็น คณะบุคคล สบาย สบาย ลิสซิ่ง ซึ่งในช่วงเวลานั้น ก็ยังคงได้รับการตอบรับที่ดี จากการให้บริการที่เป็นธรรมไม่เอาเปรียบ ซื่อตรง ต่อลูกค้า จึงได้ดำเนินธุรกิจนี้ ให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และได้มีการขยายเขตพื้นที่ให้บริการสาขา มากถึง 80 กว่าสาขา ในปี พ.ศ. 2556 คลุมพื้นที่ไปถึง 8 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และใน ปี พ.ศ.2558 เดือน ตุลาคม ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ เป็น บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้าน ในเวลานั้น ธุรกิจก็ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อปี พ.ศ.2560 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน กว่า 150 ล้าน และ มีเขตพื้นที่ ให้บริการ ครอบคลุม ถึง 15 จังหวัด มากกว่า 130 สาขา ทั่วเขต ภาคเหนือตอนล่าง และจะยังคง เพิ่ม พื้นที่ให้ บริการต่อ ไป 
ชื่อผู้ติดต่อ : ธนพล สาริกบุตร
ที่อยู่ : 8/172 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0881779007
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง พิจิตร จำกัด