หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Accounting Manager
ด่วนมาก!
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ควบคุมดูแลการทำงานแผนกบัญชี

2. วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี รวมทั้งทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง

3. ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร และธนาคาร

4. วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สินบริษัทฯ

5. จัดทำงบการเงินและการวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อผู้บริหารระดับสูง

6. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบัญชี พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- เพศชายหรือหญิง อายุ 32-45 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี และปริญญาโท สาขาการเงิน จะพิจาณาเป็นพิเศษ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในอาชีพ (บัญชีและการเงิน) 12 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านหัวหน้าหรือผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

- มีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี (CPA) หรือ CPD

- มีทักษะการใช้งานโปรแกรม ERP เช่น SAP - B1, Navision, Axapta, Oracle จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) หรืองานรับเหมา มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีภาวะผู้นำสูง มีจิตวิทยาการบริหาร สามารถควบคุมทีมงานได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะด้านใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ พูด,อ่าน,เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Your Partner in Factory Solutions

S.T. CONTROL and Company has been in existence for over 10 years. Established in 1996, by the unrivalled group of engineers with many years’ experience in drive & automation, we have truly developed a fine-tuned and successful synergy between innovative technology and solid experiences accumulated over decades.

As appointed, an official distributor for Fuji Electric FA Components & Systems Company Limited, Japan, we offers a wide range of component equipment and system products such as power distribution and industrial control equipment, to support the safety operation of factory automation lines, intelligent buildings and other solutions specially tailored to meet our customer requirements. We also distribute and maintain essential parts of these systems, for instance, fire and industrial pumps, electrical controls, automated building systems, for instance, for famous brands namely Fuji Electric, Schaffner, Apex Dynamics, Yeso, FineTek, Honeywell and GE. To our integrity in 2009, we are proudly to acclaim our VSD High Competency Award from Ministry of Energy.

By the same token,we will keep on moving forward to developing our resource expertise along with advanced Technologies obtaining as well as more product line expansion. These will enhance our ranking and leading position, not only within domestic boundary, but also be one of those in global market industry. With our expanding business, we are inviting highly competent and experienced professionals to join our team and grow with us.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 84/1 Soi Ramkhamhaeng 9 (Thararom), Ramkhamhaeng Road, Wangthonglang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2105-5999 Ext.8501
โทรสาร : 0-2105-5995-8
โฮมเพจ : http://www.stcontrol.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด