หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Accounting Manager
ด่วนมาก!
บริษัท โคไชน่า เฟรท (ไทยแลนด์) จำกัด
สายการบิน
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Reconcile Bank
- ตรวจสอบและควบคุม ดูแลด้าน AP – AR – GL
- มีความรู้ด้านภาษี และตรวจสอบการยื่นภาษี ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1,3, 53,51,50
- บันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร ( Fix Asset)
- สามารถปิดงบทางบัญชีได้
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- มีประสบการณ์ทำงานบัญชีด้านธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ | FREIGHT FORWARDER ?จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- เพศหญิง เท่านั้น อายุ 30-45 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 - 10 ปีขึ้นไป เคยป็นตำแหน่งระดับหัวหน้างานมาก่อน
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความรู้ความเข้าใจ กฏหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ทำงานบัญชีในธุรกิจด้านงานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือนทุกปี
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาพักร้อน, ลากิจ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินปันผลทุกปี
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

Korchina is one of freight forwarding business in Thailand. We are expanding our business and looking for further skilled employees. 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : hr@korchina.co.th
ที่อยู่ : เลขที่ 32 ชั้น 4-6 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 086-3412466
โทรสาร : 0-2178-2161-63
โฮมเพจ : http://www.korchina.com/