หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Accounting Manager
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารงานฝ่ายบัญชี ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ , ภาษีทุกประเภท
 • ปิดงบการเงินรายเดือนและรายไตรมาศ
 • ควบคุม ตรวจสอบฝ่ายบัญชีให้ปิดงบได้ตามกำหนดเวลา
 • สอบทานการปรับปรุงข้อมูลทุกบัญชีที่มีในงบการเงินตามหลักการทางบัญชี และหลักเกณฑ์ทางกรมสรรพากร
 • ติดต่อประสานงานพร้อมตอบข้อซักถามบุคคลภายในและภายนอก (External audit , Supplier , เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร)
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ชาย / หญิง
 • อายุ 35-47 ปี
 • ปริญญาตรีสาชาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  3-4 ปีขึ้นไป 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2531 บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้านการรับเหมาก่อสร้างในหลายประเภท อาทิ ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน อาคารสูงเพื่อพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโรงงานผลิตไฟฟ้า  โดยการให้บริการรับเหมาก่อสร้างดังกล่าว ครอบคลุมถึง งานวิศวกรรมโยธา งานจัดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ และงานภูมิสถาปัตยกรรม และยังมีบริษัทในเครือต่างๆ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงานชีวมวล และธุรกิจการค้า

    โดยบริษัทฯมีวิสัยทัศน์ที่จะทำการก่อสร้างให้เป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจร พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันบริษัทฯมีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ คาดหวังความก้าวหน้าในอาชีพและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 2,4 ซอย ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2942-6491-6 (ต่อ 102,103), 090-880-3845
โทรสาร : 0-2942-6497
โฮมเพจ : http://www.thaipolycons.co.th