หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

็HR & Administration Manager
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
นครปฐม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์:HRM /HRD กำหนดกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
 • บริหารจัดการงานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง
 • บริหารจัดการงานด้านค่าตอบแทน จ่ายเงินเดือน สวัสดิการ ตามนโยบายบริษัทฯ
 • บริหารจัดการงานพัฒนาและฝึกอบรม กำหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • บริหารแรงงานสัมพันธ์ ควบคุมระเบียบปฏิบัติด้านแรงงานรวมถึงการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
 • บริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม งานธุรการทั่วไป:
 • บริหารงานธุรการทั่วไปขององค์กร งานอาคารสถานที่ งานยานยนต์ งานซ่อมบำรุง งานรักษาความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
 • ประสานงานทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในบริษัทและหน่วยงานภายนอก
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ 10 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการวางแผนและองค์กรที่ดีเพื่อสร้างสมดุลและจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
 • มีความเชี่ยวชาญ Microsoft Office และแอปพลิเคชันสำนักงานทั่วไป
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ โรงงาน สามพราน นครปฐม ได้ / 6 วัน ต่อสัปดาห์
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : นครปฐม
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Thantawan Industry Public Company Limited is one of the leading plastic bag and straw manufacturers with more than 40 years of experience leading us to the specialist in a production system and quality control with modern technology by following international standards.

Our main products are different types of plastic straws, food packaging bag including a built-in zipper and zipper slider, multi-purpose bags in various industries, freezer bags, shopping bags, handle bags, garbage bags, and zipper lines for packaging.

All goods can be produced either monolayer film or multi-layer film. As aforementioned products can be made by bioplastics, compostable plastics as well as products with modern technology for raw materials, such as packaging to extend the shelf life of vegetables and fruits (Modify Atmosphere Packaging), Anti-microbial packaging, TEMP. Indicator Packaging, etc.

We offer customization for all product sizes and all styles based on customer requests. In addition, our services include consulting services on design, development, design and product quality as well as problem-solving. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 32nd Floor, Suntowers Building A, 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2273-8333 ต่อ 3256, 3266
โทรสาร : 0-2273-8282
โฮมเพจ : http://www.thantawan.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)