หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/04/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายจัดสรรที่ดินแนวราบ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการวางแผนการขออนุญาตหรือการดำเนินการกับหน่วยงานราชการรวมทั้งการนัดหมายเพื่อการตรวจสอบหรือการดำเนินการขออนุญาตต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานและเจรจากับหน่วยงานราชการในเรื่องการขออนุญาตและใบอนุญาตต่างๆให้การดำเนินงานราบรื่นรวดเร็วเป็นไปตามแผนงาน
 • สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนแบบหรือวิธีการก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฏหมายการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งตามแบบที่ขออนุญาต
 • เตรียมความพร้อมของเอกสารการขออนุญาตการติดต่อราชการต่างๆพร้อมทั้งเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อขอข้อมูลในการจัดทำเอกสารติดต่อกับหน่วยงานราชการ
 • ศึกษาข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของหน่วยงานราชการหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเรื่องกระบวนการระบบมาตรฐานการทำงานการประสานงานจากฐานข้อมูลภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
 • เสนอแนะวิธีการพัฒนากระบวนการทำงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงและเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานตามวิธีการดำเนินงานใหม่ๆที่ได้ปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติ
 • • สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 36 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา (หากจบนิติศาสตร์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป ด้านประสานงานกับกรมที่ดิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบ
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายผังเมือง, กฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร, กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • บุคลิกภาพดี กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานใต้ความกดดันได้
 • ทักษะในการสื่อสาร และ ติดต่อประสานงานดีมาก
 • ทักษะการใช้ MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : นิติศาสตร์
สาขา : กฎหมาย
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ก่อสร้าง
คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ
คณะ : วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
คณะ : วิทยาลัยการจัดการ
คณะ : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะ : รัฐศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองชีวิตของคนเมืองมาตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี ภายใต้ชื่อโครงการบ้านกลางกรุง, บ้านกลางเมือง, Pleno, The Palazzo, The City, Centro, The Address, Rhythm, Life และ Aspire กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
.
เราขอมอบโอกาสสำคัญให้ผู้มีความสามารถ และรักความก้าวหน้าที่ต้องการร่วมสร้างความสำเร็จเพื่อยกระดับชีวิต และความเป็นอยู่ของคนเมืองไปพร้อมกับเรา
.
เมื่อคุณเริ่มทำงานกับเรา “เราอยากให้คุณ…ไปไกลๆ”
เพราะที่เอพี เรามีหน้าที่ทำให้คุณไปไกลๆ ในทุกๆ ด้าน
ไปไกลๆ ในด้านความคิด
ไปไกลๆ ในหน้าที่การงาน
ไปไกลๆ กับทุกความสัมพันธ์
ร่วมเติบโต ก้าวหน้าในสายงานที่ ‘ใช่’ สำหรับคุณ ที่เอพี
.
เนื่องจากปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นจำนวนมาก
.
ทางบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้
.
และเพื่อความปลอดภัยของผู้สมัครงานทุกท่าน จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า รูปแบบการสัมภาษณ์งานของบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์และระบบออนไลน์ทั้งหมด และของดรับการ Walk in เข้ามาสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ทุกกรณี


 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
AP (Thailand) Public Company Limited
Primary Industries :
PROPERTY DEVELOPMENT
Number of Employee :
1500"
Registration :
2,343,150,000
งาน หางาน สมัครงาน
AP (Thailand) Public Company Limited) was established in 1991 by Mr. Anuphong Assavabhokhin and Mr. Pichet Vipavasuphakorn to develop residential projects in Bangkok Metropolitan Area (BMA). In mid-2000, the company merged with PCM Public Company Limited (PCM) and has changed its name to "Asian Property Development Public Company Limited (APD)". Prior to the merger, PCM - precast concrete floor producer - was majority owned by Land and Houses (LH) and has been listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) since 22 September 1992. 

Since the merger between Asian Property and PCM in year 2000, Asian Property Development set a new company called PCM Construction Material Company Limited (PCMC), 100% owned, manufacturing precast concrete floors. Meanwhile, Asian Property Development Plc. has continued to develop many kinds of residential projects. 

In early-2004, Asian Property Development Plc. sold out PCMC to Pre-built Public Company Limited which is a contractor. Meanwhile, APD increased its stake in 
Pre-built Plc. from 19.8% to 64.73%. 

At this moment, AP (Thailand) Public Company Limited) develops and launches many types of residential projects - townhouses, Single Detached Houses and condominiums -under brands of Baan Klang Krung, Baan Klang Muang, The City and CitiSmart Condo. 

Townhouse projects in the past included Baan Butsakorn, Baan Pichada, Baan Monrada, Baan Rom Ngao Mai, Monvadee Park, Monvadee Green Park, 

Baan Klang Muang (Rama 9), Baan Klang Muang (Ladprao 71), Baan Klang Muang 
(Ratchada - Mengjai 1, 2 and 3), Baan Klang Muang (Mengjai - Ladprao 80), Baan Klang Muang (Rama 9 - Srinakarin), Baan Klang Muang (Ladprao - Chokchai 4), Baan Klang Muang (Ratchada - Ladprao 25) ,Baan Klang Muang (Ladprao - Yotinpattana), 

Baan Klang Krung (Sathorn - Yen arkat), Baan Klang Krung (British Town - Thonglor), 
Baan Klang Krung (Sathorn - Chan Road), Baan Klang Krung (Sathorn - North South Road), Baan Klang Krung
(Sathorn - Naratiwas). 

Single Detached House projects included Nunnalin (Pinklao), Baan Klang Krung (Rama 9), Place and Park, The City (Pinklao), The City (Pinklao - Rama 5) 

Condominium projects included Baan Sukhumvit 77, Patumwan Resort, CitiSmart Condo (Sukhumvit 18) 

APD's subsidiary Pre-built Plc., founded in 1995, was held by Mr. Viroj Charoentra, 
Asian Property Company Limited, and Quest Capital. This contractor company is well recognized by public and private clients and focuses on small to medium size construction. 

In 1997, Pre-built Plc. developed and utilized prefabrication technology called Pre-cast 
Concrete System from Australia for its construction in order to reduce the period of housing construction. At present, Pre-built Plc. has registered capital of 200 million Baht. 
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

We are one of the best property developers with sustainable growth for all stakeholders by delivering quality products, site environment and services.

MISSION
 
“To be the most responsive creator for our customers”
 
VISION

By the year 2017, AP will be the most admired developer who inspired by the evolvement of behavior and lifestyle to create residential products, services and community that enhance customers’ living quality and satisfaction
 
CORE VALUES
 
1) COLLABORATION  l  - ร่วมสร้างสรรค์งานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) AGILE  l  - รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง
3) PASSIONATE  l  - ทำด้วยใจที่ทุ่มเท
4) CREATIVE  l  - ฉลาดคิด สร้างสรรค์ 
5) ADEPT  l  - รู้ลึก รู้จริง
6) PIONEER  l  - กล้าคิด กล้าทำ ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
AP (Thailand) Public Company Limited
Address :
170/57 18th Floor, Ocean Tower 1, Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok, 10110
Telephone :
0-2261-2518
Fax :
0-2261-2921
Home Page :
Contact Person :
Khun Kessarin Inthakorn
Position :
Team Member
ชื่อผู้ติดต่อ : อภิรักษ์
ที่อยู่ : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Rachadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0655186989
โทรสาร : 0-2261-2921
โฮมเพจ : http://www.apthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)